Start werkzaamheden Kayersbeek in Zuiderpark

Foto: Gemeente Apeldoorn

De Kayersbeek gaat door het Zuiderpark stromen en de uitvoering van dit gezamenlijke project is gestart! Om dit moment te markeren hebben wethouder Mark Sandmann en heemraad Frans ter Maten dinsdag samen met buurtbewoners een symbolisch steentje bijgedragen aan de eerste graafwerkzaamheden.

Start Kayersbeek Zuiderpark

Kayersbeek Zuiderpark maakt deel uit van het omvangrijke ‘bekenprogramma’, waarin waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Apeldoorn samen werken aan herstel van 14 beken in de stad. Via dit programma werken gemeente en waterschap aan duurzaam waterbeheer, natuurontwikkeling, het creëren van recreatiemogelijkheden en behoud van Apeldoorns cultuurhistorie.
Het programma draagt ook bij aan de ambitie van de gemeente om Apeldoorn schoner, gezonder en groener door te geven aan nieuwe generaties.

Het deelproject Kayersbeek Zuiderpark is naar verwachting eind van het jaar klaar.

Dankzij bewoners hoog op agenda

Mede dankzij enkele zeer betrokken buurtbewoners – die telkens weer het belang van het herstel van de Kayersbeek in het Zuiderpark benadrukten – is dit project hoog op de uitvoeringsagenda terecht gekomen en is er voor de uitvoering ook budget ter beschikking gekomen.

Bijzonderheden project

Er wordt ongeveer 1400 meter nieuwe beek bovengronds aangelegd over de hele lengte van zuid naar noord door het park. Dit is een verwijzing naar vroeger, toen de Kayersbeek ook in noordelijke richting afboog.

Met de toevoeging van de beek aan het park wordt de ruimtelijke kwaliteit van het park verbeterd. De beek komt in het zuidelijke deel van het park in een dijkje te liggen en verder naar het noorden komt de beek geleidelijk in het maaiveld terecht. Dit hoogteverschil is nodig om de beek goed te laten stromen en te laten aansluiten op de andere delen van het watersysteem. Maar dit maakt het ook tot een bijzonder en opvallend ‘typisch Apeldoorns’ element in het park.

Spelen en wandelen

Langs en in het water kan straks worden gespeeld. Een deel van de paden in het park wordt ook opgeknapt, dus er komen volop toegankelijke wandelmogelijkheden, met uitzicht op de beek.

Tot slot; het bedrijf Dura Vermeer gaat de aanleg en het uitgraven van de beek combineren met het opknappen van een deel van de paden. Hierdoor hoeft minder grond te worden afgevoerd en is er ook minder nieuw materiaal nodig: een duurzame, ‘circulaire’ werkwijze dus.

Water en kwaliteit

De droge, hete zomer heeft ons laten zien hoe belangrijk de aanwezigheid van water in onze directe omgeving is. Door de aanleg van deze beek gaan we ‘hittestress’ tegen en zal het park groener blijven in periodes met weinig regenval. Tegelijkertijd zal het water bij hele zware regenval en wateroverlast straks beter zijn weg vinden.

De waterkwaliteit van de vijver in het noorden van het park zal aanzienlijk verbeteren. Dit is nu nagenoeg stilstaand water waar bijvoorbeeld veel watervogels het water vervuilen. Door er vers zuurstofrijk water in te laten stromen wordt de vijver schoner. En een verbetering van de waterkwaliteit zal ook zorgen voor een rijkere flora en fauna.

Meer informatie en foto’s

Voor meer informatie over het bekenprogramma in het algemeen en de Kayersbeek in het bijzonder, inclusief foto’s en tekeningen, zie www.apeldoorn.nl/beken