Gemeente presenteert verhalen over toekomst van Apeldoorn

Foto: Pixabay

In poppodium Gigant werden afgelopen week de Toekomstverhalen van Apeldoorn gepresenteerd. De verhalen zijn het resultaat van gesprekken die de gemeente met inwoners hield over de toekomst van de gemeente Apeldoorn.

Hoe ziet Apeldoorn er straks uit?

Hoe ziet onze omgeving er straks uit? Hoe en waar wonen wij in 2030? Hoe verplaatsen we ons? Hoe leven en werken we straks in Apeldoorn? Over dergelijke vragen gingen inwoners afgelopen maanden in gesprek aan Toekomsttafels. Ze reisden ook per bus door de gemeente om op verschillende locaties het gesprek aan te gaan over de toekomstige inrichting van onze gemeente.

Werksessie

Woensdag werden de Toekomstverhalen voorgelegd aan alle deelnemers van de gesprekken tot nu toe. In een werksessie stonden vier vragen centraal: Herken je de inhoud? Wat wil je onderstrepen? Mis je iets? Waar moet volgens jou de focus liggen bij de Omgevingsvisie?
De aanwezigen waardeerden de manier waarop de afgelopen maanden het gesprek is aangegaan. Er was veel herkenning en tegelijk vond men dat de Toekomstverhalen misschien wel te weinig toekomstgericht waren. Zo vond men dat er nog meer aandacht moet zijn voor klimatologische veranderingen en voor duurzame vormen van energie.
Er mag meer gedroomd worden, maar tegelijk verwacht men ook concrete acties, bijvoorbeeld door een beroep te doen op inwoners als het gaat om de inrichting van de omgeving.
In een korte interviewronde bleek dat ook in de keuze van de focus een breed palet van verschillende ‘TOP-ideeën’ onderstreept werd: samenleven van ouderen en jongeren in vernieuwende woonvormen naast investeren in innovatie en het aantrekken van hoger onderwijs.

Toekomstverhaal

Met de opbrengst van gisteravond wordt het ‘Toekomstverhaal: wat inwoners vinden van Apeldoorn 2030’ afgerond en aangeboden aan college en raad. Het doel is om de Toekomstverhalen te gebruiken om de visie op onze omgeving verder vorm te geven. Dit gebeurt in de Omgevingsvisie en Omgevingsplannen, met meer ruimte voor initiatief van inwoners en ondernemers.