Ruim 50 vrijwilligers voeren onderhoud uit aan de ruiter en menpaden van Staatsbosbeheer Veluwe

Foto: Staatsbosbeheer

Tijdens de eerste werkdag van de “Paardenvrienden Veluwe Midden” hebben vrijwilligers onderhoud uitgevoerd aan de ruiterpaden van Staatsbosbeheer in de omgeving van Kootwijk en Hoenderloo.

Ruim 50 vrijwilligers

Ruim 50 gebruikers en ondernemers hebben op 7 locaties snoeiwerkzaamheden uitgevoerd zodat de ruiter en menpaden goed toegankelijk blijven. Deze werkdag is de eerste stap naar nieuwe samenwerking waarbij ondernemers en gebruikers het onderhoud van de ruiter en menpaden gaan overnemen van Staatsbosbeheer.

Geldkraan dicht voor Staatsbosbeheer

Laurens Jansen, boswachter bij Staatsbosbeer, vertelt dat het natuurbeleid is overgeheveld van Rijk naar de provincies. Hierdoor zijn wij, Staatsbosbeheer, 70% gekort op ons budget. Het geld wat we nog ontvangen wordt grotendeels besteed aan de grootste gebruikersgroepen, te weten de wandelaars en fietsers, dus voor het onderhoud van wandel- en fietspaden. Het komt er op neer dat er geen geld meer is voor onderhoud van de ruiter- en menpaden vanuit Staatsbosbeheer.

Paardenvrienden Midden Veluwe

Sinds ongeveer 1 jaar is er overleg tussen Staatsbosbeheer en (hippische) ondernemers en particulieren op de midden Veluwe om te werken naar een zo goed mogelijke oplossing van het onderhoud van de ruiterpaden

De groep ondernemers en particulieren zijn bereid het grootste deel van het onderhoud op zich te nemen, zoals het snoeien maar ook het bladblazen en slepen van de ruiter- en menpaden. Het plan is om 2 maal per jaar een snoei ochtend of middag te organiseren. De werkdag van afgelopen zaterdag is hier het gevolg van.

Toeristisch Platform Apeldoorn

Deze dag is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Toeristisch Platform Apeldoorn. Deze bijdrage en de goede opkomst van ruim 50 vrijwilligers is een heel mooi begin van de nieuwe koers om de ruiterpaden te gaan onderhouden.

Na afloop was er voor de harde werkers een samenzijn bij paardenhotel de Cantharel. Onder het genot van een drankje en een hapje werd deze dag gezellig afgesloten.

KNHS

De nationale sportbond van de paarden, de KNHS, neemt ook zijn verantwoording om het belang van de vele recreatieruiters te behartigen. Dit probleem van onderhoud speelt niet alleen op de Veluwe maar is in het hele land aan de orde. Vanuit de bond is er het project “Adopteer je route” opgestart.

Jaap van der Ende uit Kootwijk, regioconsulent bij de KNHS, erkent dat er bij een project als dit creativiteit en flexibiliteit nodig is aan beide kanten. Hij zegt: ‘Ruiters en menners zullen moeten beseffen dat rijden in de natuur geen recht is, maar een gunst. Houd er rekening mee dat je op andermans terrein rijdt en dat er best wat tegenover mag staan als je er niet voor hoeft te betalen en in het gebied woont.