Staatsbosbeheer gaat vanwege Veluwetransferium Apeldoorn paden teruggeven aan de natuur

Foto: Pixabay

Staatsbosbeheer gaat op een aantal locaties op de Midden Veluwe paden sluiten ten gunste van de natuur. Deze maatregel moet worden genomen ter compensatie van de aanleg van het Veluwetransferium op het Leesten bij Apeldoorn.

Beschermde natuur

Omdat deze ontwikkeling in beschermde natuur plaatsvindt, moet er elders ruimte aan de natuur worden teruggegeven. Dit is in de natuurbeschermingswet geregeld. Dat is de reden dat er enkele minder druk bezochte wandelpaden worden gesloten.  De werkzaamheden worden begin december uitgevoerd. Staatsbosbeheer plaatst  in het terrein borden om bezoekers te informeren over de nieuwe situatie.

Veluwe Veluwetransferium Leesten

Voor recreanten op de Veluwe zijn verschillende Veluwetransferia die de startplek zijn voor een prachtig bezoek aan de natuur al wandelend of fietsend. Ook bij Staatsbosbeheer op het Leesten in Apeldoorn is een Veluwetransferium gerealiseerd. De inrichting is verbeterd en de parkeerplaats is opgeknapt en flink vergroot naar 200 plaatsen. In 2019 komt er nog een informatiecentrum met horeca. Het Veluwetransferium op het Leesten is het resultaat van de samenwerking van provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn, Waterschap Vallei en Veluwe en Staatsbosbeheer. Vanuit de Veluwetransferia  ontstaat er een zonering van drukkere en rustigere delen in de natuur.

Paden

Het gaat in totaal om 8 locaties waar een pad worden afgesloten. De paden die worden afgesloten liggen in minder druk bezochten gebieden. De lengte van de paden varieert tussen de 330 en 880 meter. De totalen lengte aan paden die wordt afgesloten is ongeveer 5 km.

Werkzaamheden

Begin december maakt  een aannemer in opdracht van de Staatsbosbeheer de paden dicht. Met een grote shovel zal de aannemer plaggen van heide en boompjes op het pad aanbrengen zodat het pad ook echt verdwijnt.