West 8 wint verkiezing Plein van de Stad met Apeldoornse Markthal

Foto: West 8

Het Rotterdamse bureau West 8 heeft de verkiezing voor het Plein van de Stad gewonnen: vanaf 2021 siert de Markthal het vernieuwde Marktplein. 25.330 Apeldoorners brachten een stem uit op hun favoriete ontwerp. Vanmiddag maakte wethouder Mark Sandmann midden op het Marktplein de winnaar bekend. “Ik kijk uit naar de komst van dit mooie Marktplein. Met dit aantal stemmen krijgt het plein een breed gedragen nieuwe uitstraling. Het wordt met recht het Plein van de Stad.” Komend jaar wordt het schetsontwerp omgezet naar een definitief ontwerp.

Markthal siert vanaf 2021 vernieuwd Marktplein

Het ontwerp voor het nieuwe Marktplein is bekend. ‘De Markthal’ siert vanaf 2021 het toekomstige Plein van de Stad. Het ontwerp komt van het Rotterdamse bureau West 8. De afgelopen dagen brachten 25.330 Apeldoorners hun stem uit op hun favoriete ontwerp. Wethouder Mark Sandmann maakte de winnaar bekend door midden op het Marktplein een druk op de knop te geven: “Alle vier de ontwerpen hadden een totaal ander karakter, er viel echt wat te kiezen. Apeldoorn heeft zich uitgesproken voor de Markthal. Ik heb geno-ten van geweldige verkiezingsdagen en kijk nu al uit naar de komst van dit mooie Marktplein. Met dit aantal stemmen mag ik zeker zeggen dat het plein een breed gedragen nieuwe uitstraling krijgt. Het wordt met recht het Plein van de Stad.”

Bureau West 8

West 8 is vereerd en bedankt iedereen die op hen heeft gestemd. “Met De Apeldoornse Markthal hebben we van het grote plein een intieme, groene en aangename verblijfsruimte geprobeerd te maken waar door toe-voeging van een grote houten overkapping in ieder seizoen iets te beleven is. De Markthal kan gebruikt worden voor de warenmarkt of kermis, maar is ook heel geschikt voor andere evenementen zoals een ijs-baan of een concert. We wilden het plein op die manier teruggeven aan de stad. We zijn heel blij dat ons ontwerp tot winnaar is verkozen.”

Verkiezing in cijfers

LANDLAB (‘Apeldoorns Huuske’), Karres+Brands (‘de Pergola’), en B+B (‘het Bladerdak’) maakten de anderen ontwerpen. De verdeling van het aantal stemmen is als volgt:

Positie Naam ontwerpbureau Aantal stemmen Percentage(afgerond)
1 West 8 8.897 35%
2 B+B 8.639 34%
3 LANDLAB 4.119 16%
4 Karres+Brands 3.675 15%
totaal aantal stemmen: 25.330 100%

 

Met 25.330 stemmen bracht 16,47 procent van de stemgerechtigde Apeldoorners hun stem uit. Er waren 153.800 stemcodes uitgegeven.

Kinderen

Bijzonder bij deze verkiezing was dat ook kinderen vanaf 6 jaar hun stem konden uitbrengen. Een indicatie laat zien dat de Apeldoornse kinderen van zich hebben laten horen: 3.072 stemmen zijn uitgebracht door kinderen van 6-18 jaar. Dit is echter geen representatieve uitkomst omdat het doorgeven van leeftijd geen verplicht invulveld was op het stemformulier (4.933 stemmers gaven hun leeftijd niet door).

Het vervolg

Het winnende ontwerp vormt de basis voor het nieuwe Marktplein. Het schetsontwerp wordt komend jaar door het winnende bureau, in nauwe samenspraak met de gemeente, omgezet naar een definitief ontwerp. Daarbij wordt ook gekeken naar de suggesties die Apeldoorners bij het stemmen hebben meegegeven aan het bureau. Ook wordt er opnieuw gesproken met de stakeholders van het Marktplein, zoals de markt en de ondernemers en inwoners op en rond het Marktplein. In 2020 gaat het plein op de schop; in 2021 kan elke Apeldoorner genieten van een nieuw Marktplein.

De ‘Plein van de Stad’-verkiezing in een notendop

Het Marktplein is na twintig jaar intensief gebruik technisch gezien ‘op’. De afwatering, klinkers en de fontein worden met ‘lapmiddelen’ in stand gehouden. Bovendien is de grootte en leegte van het plein al jarenlang onderwerp van gesprek. Omdat het Marktplein een belangrijke functie heeft voor iedereen in de stad, vond de gemeente het belangrijk dat juist inwoners kiezen hoe hún plein er de komende tientallen jaren uitziet. Ook kinderen zijn de (toekomstig) gebruikers van het plein, zij zijn daarom ook om hun mening gevraagd. Tijdens de verkiezingsperiode was het voor alle Apeldoorners van 6 jaar en ouder mogelijk online te stem-men via www.pleinvandestad.nl en bij het speciaal ingerichte stembureau bij boekhandel Nawijn en Polak. Ook konden basisscholen meedoen met de speciale ‘Plein van de Stad-ontwerpwedstrijd’.

Wat vooraf ging: een zorgvuldig traject

Dit voorjaar is uitvoerig gesproken met belanghebbenden zoals ondernemers aan het Marktplein en vertegenwoordigers van de warenmarkt en de gemeente. Samen zijn deze partijen gekomen tot een plan met uitgangspunten. Deze criteria – denk daarbij aan voldoende ruimte voor de markt, een Apeldoorns icoon en ruimte voor groen en water – namen de bureaus mee in hun ontwerpen. De afgelopen maanden werkten vier gerenommeerde ontwerpbureaus aan de nieuwe ontwerpen. De gemeente heeft deze ontwerpen getoetst aan de opgestelde criteria en beoordeeld dat ze alle vier daar aan voldoen. Vervolgens was het aan de Apeldoornse kiezer om te bepalen welk ontwerp de basis vormt voor het nieuwe Marktplein.