Nieuwe burgemeester voor Apeldoorn. Hoe gaat dat?

Foto: Gemeente Apeldoorn

Op 6 februari 2019 stopt John Berends als burgemeester van Apeldoorn. Wie wordt zijn opvolger? Op deze webpagina vindt u alle informatie.

Aanbeveling gemeenteraad

Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (‘de Kroon’). Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad.

Vertrouwenscommissie

De Vertrouwenscommissie begeleidt namens de gemeenteraad de procedure rondom de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. In de Vertrouwenscommissie zitten:

Procedure

De procedure rondom de benoeming van de nieuwe burgemeester duurt doorgaans ongeveer zes maanden en ziet er zo uit:

 • De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in. Dit is gebeurd op donderdag 17 januari tijdens de raadsvergadering.
  Bekijk de uitzending van deze vergadering
 • De vertrouwenscommissie stelt een profiel (een vacaturetekst) voor de nieuwe burgemeester op en legt dit voor aan de gemeenteraad. Bij het maken van dit profiel kan de vertrouwenscommissie de hulp /mening van Apeldoorners vragen.
 • De gemeenteraad bespreekt dit profiel met de Gelderse commissaris van de Koning tijdens een raadsvergadering
 • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van
  de commissaris van de Koning

Daarna wordt de procedure vertrouwelijk:

 • Kandidaten schrijven een sollicitatiebrief aan de commissaris van de Koning
 • De commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten en selecteert kandidaten die in zijn ogen benoembaar zijn
 • De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over zijn of haar selectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie vast
 • De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten
 • De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie
 • De gemeenteraad stelt in een openbare raadsvergadering de aanbeveling vast welke kandidaat volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester moet worden (de aanbeveling).
 • De gemeenteraad stuurt de aanbeveling naar de commissaris van de Koning en naar de minister
 • De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen
 • De minister van BZK bespreekt de voordracht in de ministerraad, spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de Koning
 • De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit
 • De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in Apeldoorn

Wat doet de burgemeester?

De burgemeester heeft meerdere rollen en bevoegdheden.

– Hij is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders
– Hij ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke beleid
– Hij heeft inhoudelijke taken, met name op het terrein van openbare orde en veiligheid
– Hij is opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen
– Hij ziet  toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en overheden
– Voor veel mensen is de burgemeester het gezicht van de gemeente

Hoe word je burgemeester?

Heeft u zelf ambitie om burgemeester te worden? De Uitlegfabriek heeft hier een leuk filmpje over gemaakt.