Met WaterNatuurlijk in gesprek over een klimaatbestendige toekomst in Apeldoorn en Harderwijk

Foto: Pixabay

Op dinsdag 26 en woensdag 27 februari organiseert Waterschapspartij WaterNatuurlijk watercafés om samen met belangstellenden en verenigingen te spreken over de klimaatverandering en vooral: wat we daar met elkaar aan kunnen en moeten doen.

Oog voor natuur, cultuur en recreatie

WaterNatuurlijk is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. Het klimaat verandert, hierdoor krijgen we steeds meer te maken met extremen van droogte, neerslag en temperaturen. Samen met de ‘verstening’ van onze omgeving, zijn de thema’s van WaterNatuurlijk actueler dan ooit. WaterNatuurlijk wil dat de waterschappen goed anticiperen op deze ontwikkelingen, met oog voor natuur, cultuurhistorie en recreatie, zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied.

In gesprek met sprekers uit de waterwereld

Hoe kunnen we met elkaar een steentje bijdragen aan een duurzame en klimaat bestendige leefomgeving? Willem Seine opent de bijeenkomsten en gaat hier graag over in gesprek. Natuurlijk is er gelegenheid voor vragen en discussie. Het tweede deel van de avond vindt plaats in kleinere groepen aan gesprekstafels. Zodat iedereen aan bod kan komen. De avond is een uitgelezen kans om met elkaar te netwerken en belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen bij WaterNatuurlijk. Namens WaterNatuurlijk zijn Astrid Meier en Frans ter Maten aanwezig, zij voeren de kieslijst aan vanuit Waterschap Vallei en Veluwe.

Locaties en aanmelden

Op dinsdag 26 februari vindt de bijeenkomst plaats van 19.30 tot 21.30 in Doc-Zuid, 1e  Wormenseweg 460 in Apeldoorn. Thema is “Klimaat in de stad”. De inleiding wordt gegeven door Theo Straatsma, ontwerper openbare ruimte bij gemeente Apeldoorn.

Op woensdag 27 februari vindt de bijeenkomst plaats van 19.30 tot 21.30 in De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk. Het thema van deze avond is: “Sponswerking van de natuur”. De inleiding wordt gegeven door Alphons van Winden van Bureau Stroming.

Aanmelden kan via [email protected]. Toegang is gratis.

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

WaterNatuurlijk organiseert de WaterCafés in het kader van de waterschapsverkiezingen die plaatsvinden op 20 maart 2019. WaterNatuurlijk wil in de aanloop daarvan mensen bewust maken van het belang van het werk van de waterschappen en haar verkiezingsprogramma toelichten.