College burgemeester en wethouders vindt uitbreiding Lelystad Airport te vroeg

Foto: Pixabay

De lange laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport zijn voor de gemeente Apeldoorn onacceptabel.

Pas na nieuwe indeling luchtruim

Het vliegveld bij Lelystad kan pas als volwaardig vliegveld open als het luchtruim opnieuw is ingedeeld, waardoor laagvliegroutes vermeden kunnen worden. Daarnaast moeten nut en noodzaak van Lelystad Airport deel uitmaken van de discussie over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart, die komend najaar wordt gevoerd. Dat betoogt het college van B&W van Apeldoorn in zijn zienswijze op het luchtvaartbesluit Lelystad Airport.

Zienswijze college Apeldoorn

De zienswijze van het Apeldoornse college sluit aan bij de Gelderse zienswijze, en bevat daarnaast nog enkele specifieke Apeldoornse punten. Die gaan onder andere  over de stapeling van geluid  bij Klarenbeek (door de aanwezigheid van vliegveld Teuge) en bij Hoenderloo (als gevolg van aanwezigheid van vliegveld Deelen) over de beperkte omvang en reikwijdte van de monitoring en over de gevolgen voor de exploitatie van met name het paracentrum op vliegveld Teuge.

Niet tegen

Apeldoorn is niet op voorhand tegen een uitbreiding van Lelystad Airport. Wethouder Wim Willems: “Waar het ons om gaat, is dat alle aspecten en effecten goed moeten worden bekeken en afgewogen, ingebed in een afgewogen visie op de Nederlandse luchtvaart. Dat is nu niet het geval. De tijd is simpelweg nog niet rijp om nu een goed besluit te nemen over Lelystad.“

Meer informatie