Ondersteuningsregeling van twee ton subsidie beschikbaar voor sportinfrastructuur

Foto: Pixabay

Van 1 maart tot 1 mei stelt gemeente Apeldoorn €200.000,- ter beschikking om sportverenigingen te helpen bij het opknappen en vernieuwen van hun clubaccommodatie. Sportverenigingen komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie voor bijvoorbeeld renovatie, onderhoud of verduurzaming.

Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur

Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor een eenmalige investeringsbijdrage (voor investeringen in de eigen sportaccommodatie, waaronder energiebesparende maatregelen), een renteloze lening voor de aanleg van een kunstgrasveld, een gemeentegarantie voor een geldlening bij een bank en het ontvangen van een rentesubsidie voor die lening.

Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur

Lees eerst de volledige ondersteuningsregeling sportinfrastructuur voor meer informatie.

Eenmalige subsidie aanvragen

Op deze pagina leest u meer over het aanvragen van de eenmalige subsidie.