Hoogbegaafdheid staat centraal in week vol evenementen

Foto: Pixabay

Hoogbegaafdheid komt overal voor. Ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd; dat is 1 op de 50 mensen.

Week van de hoogbegaafdheid

Mensen die de kenmerken van hoogbegaafdheid vertonen, kunnen veel betekenen voor hun omgeving of de maatschappij, indien zij hun kennis en kunde optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten. Het is daarom belangrijk om te weten wat hoogbegaafdheid is en wat ervoor nodig is om talenten tot ontwikkeling te laten komen, want dat gaat niet vanzelf. Het organisatieteam brengt met de Week van de Hoogbegaafdheid het onderwerp positief onder de aandacht. Wij willen kennis over hoogbegaafdheid verspreiden en vooroordelen en misvattingen proberen weg te nemen. Want hoogbegaafdheid is een woord dat niet bij iedereen positieve gedachten oproept. Mede hierdoor kunnen hoogbegaafden niet altijd en overal zichzelf zijn en hun talenten optimaal inzetten. En dat is enorm jammer, want hoogbegaafden hebben de maatschappij veel te bieden. Daarom dus deze week met een positieve insteek!

Onderwijs

Hoogbegaafdheid lijkt met name een thema in het onderwijs en dan gaat het meestal over kinderen en jongeren. Maar hoogbegaafdheid is een thema van alle leeftijden en raakt ook andere domeinen, zoals arbeid en (jeugd)zorg. Het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid is het doel van de ‘Week van de Hoogbegaafdheid’, dat dit jaar voor de vierde keer plaatsvindt.

Activiteiten

In veel plaatsen is er een activiteit met hoogbegaafdheid in de hoofdrol.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Open dag van een plusklas of school
  • Spelletjesmiddag
  • Lezing of training
  • Workshop rondom een van de vooroordelen-spellen (kinderen en volwassenen)
  • Bezoek van HB-kinderen bij HB-senioren in een verzorgingshuis
  • Wandeling met coaches of filosofen
  • Puzzeltocht
  • Een voorlichtingsbijeenkomst voor artsen en/of psychologen

Alle activiteiten staan vermeld op de kaart van Nederland en België op www.weekvandehoogbegaafdheid.nl en www.weekvandehoogbegaafdheid.be. Geïnteresseerden kunnen hun eigen selectie maken. Er zijn activiteiten voor kinderen, ouders, volwassenen, senioren, professionals en andere belangstellenden.

Initiatief

Deze week wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), Rianne van de Ven Coaching & Consulting en iQBegrijp.