Fouten op kandidatenlijst geen gevolgen voor stemmen of stemkeuze

Foto: Visotsky / Wikimedia

De kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezing is vorige week op de deurmat gevallen. Er staan helaas een paar kleine foutjes op de voorkant van deze lijst.

Geen effect

Deze onjuistheden hebben geen gevolgen voor het stemmen of stemkeuze. Alle juiste informatie over de verkiezingen is te vinden op de website van de gemeente. In de toelichting bij de kandidatenlijst (anders dan stembiljet) zijn helaas 3 fouten geslopen.

Foutjes

De fouten op de kandidatenlijst zijn:

  • Onder het kopje ‘Kiesrecht Provinciale Staten’ spreken we over de gemeenteraadsverkiezingen. Dit moeten natuurlijk de Provinciale Statenverkiezingen zijn.
  • Onder het kopje ‘Waterschapsverkiezingen’ spreken we over een referendum, dit moet het Waterschap zijn.
  • Onder het kopje ‘Stemmen bij volmacht’ staat dat je een volmacht kan verlenen aan iemand in Alkmaar. Dit moet Apeldoorn zijn, want de persoon die je machtigt om te stemmen, moet in dezelfde gemeente wonen.

Gewoon geldig

Deze onjuistheden hebben overigens geen gevolgen voor het stemmen of uw stemkeuze. De stempas die al eerder is gestuurd is gewoon geldig, daar kunt u dus gewoon mee stemmen op 20 maart. Inwoners die graag een juiste kandidatenlijst willen ontvangen, kunnen mailen met [email protected] of bellen met 14 055, en ontvangen de lijst vervolgens per post.

Alle juiste informatie over de verkiezingen is te vinden op www.apeldoorn.nl/verkiezingen. Apeldoorn biedt verontschuldigingen aan voor het ongemak dat u mogelijk ervaart.