Vragen over beleid droogteperiode door SGP in waterschap

Foto: SGP Gelderland

Namens de SGP fractie in het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft bestuurslid Lambert Polinder vragen gesteld over het gevoerde beleid tijdens en na de droogteperiode van vorig jaar.

Agrariërs

Lambert Polinder: “We hebben als SGP fractie veel contact met agrariërs in ons gebied. Het afgelopen jaar was voor hen door de droogte een pittig jaar. Tijdens en na de droge periode was er veel aandacht voor het herstel van de natuur en de redding van kwetsbare diersoorten. Uit gesprekken met agrariërs rijst het beeld op dat er echter aan droogtebestrijding in agrarisch gebied weinig is gebeurd en nog steeds weinig gebeurt.”

Vragen over inlaat Apeldoorns Kanaal

De SGP fractie stelt bijvoorbeeld vragen over het niet inzetten van de waterinlaat vanuit het Apeldoorns Kanaal. “Vanuit het Apeldoorns Kanaal zijn er mogelijkheden om water in te laten in het agrarisch gebied gelegen tussen het Apeldoorns kanaal en de Grote Wetering. Voor dat doel zijn specifiek watergangen aanwezig. Het Apeldoorns Kanaal wordt van voldoende water voorzin door de sprengen en bij langere droge perioden door inlaat vanuit de IJssel. Vanuit de Nieuwe Wetering kan een groot agrarisch gebied van water worden voorzien. In het recente verleden werd van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Tijdens de droge periode in 2018 is door agrariërs gevraagd de inlaat in werking te stellen. Dat is door het waterschap niet toegestaan. Wij hebben nu vragen gesteld over de redenen hiervoor.”

Vooruitkijken

De SGP fractie wil ook graag vooruitkijken. “De verwachting is dat we steeds vaker te maken krijgen met droogteperiodes. Wij vinden het belangrijk dat de belangen van agrariërs goed in het beleid worden meegewogen. Waterschap Vallei & Veluwe moet wat ons betreft continu met deze doelgroep in gesprek blijven, de boeren zijn een belangrijke en onmisbare partner voor het waterschap. Vandaar dat we deze vragen hebben gesteld. We hebben ons hier de afgelopen periode voor ingezet en wat ons betreft blijven we dat doen. We hopen op de steun van de kiezers in ons gebied om hier blijvend de vinger bij te leggen!”