Zorg voor schoon water en schoon sanitair is voor ons heel vanzelfsprekend

Foto: Pixabay

Vrijdag 22 maart 2019 is het Wereld Water Dag. Op deze dag is er extra aandacht voor het belang van schoon drinkwater en goede, schone sanitaire voorzieningen. Wereldwijd is dit een groot probleem. Ook in Nederland is schoon drinkwater en een goed werkend rioolsysteem minder vanzelfsprekend dan menigeen denkt.

Zorg voor schoon water

Schoon drinkwater en goed sanitair zijn voor ons heel gewoon. Het water uit de kraan is, zeker op de Veluwe, van prima kwaliteit. En de kosten zijn ook nog eens erg laag: voor 1.000 liter (1 m3) drinkwater betaalt een gemiddeld huishouden in 2019 minder dan € 1,-.  Het water dat je in huis gebruikt, wordt via het gemeentelijk riool afgevoerd en door het waterschap gezuiverd.

Vanzelf

Dat lijkt allemaal vanzelf te gaan. Maar zo gewoon is dat niet. Dagelijks wordt er door drinkwaterbedrijf Vitens, de gemeente Apeldoorn en het Waterschap Vallei en Veluwe hard gewerkt om de kwaliteit van water zo hoog mogelijk te houden tegen zo laag mogelijke kosten. Door het veranderende klimaat – meer heftige regenbuien, hitte en langdurige droogte – wordt dat werk steeds uitdagender.

Samenwerking is nodig

Gemeenten en waterschappen doen onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering. Ook in onze regio. In de loop van 2019 worden de resultaten bekend. Vanaf dat moment worden inwoners en bedrijven betrokken bij een gezamenlijke aanpak van wateroverlast, hitte en droogte. Alleen door samen te werken kunnen de gevolgen van klimaatverandering worden opgevangen. Daar hebben we ieders hulp bij nodig! Bijvoorbeeld door de tuin groen in te richten en zuinig te zijn met (drink/regen)water! Kijk voor tips en inspiratie op: www.klimaatvalleienveluwe.nl.