Hoe zoekt de gemeenteraad de nieuwe burgemeester voor Apeldoorn?

Foto: Pixabay

Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (‘de Kroon’). Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad.

Concept-profielschets

De vertrouwenscommissie heeft een concept-profielschets (vacaturetekst)  voor de nieuwe burgemeester geschreven.

Lees de profielschets

28 Maart: inspraakbijeenkomst over de profielschets

De gemeenteraad houdt op 28 maart om 19.00 uur in het Stadhuis (Marktplein 1) een inspraakbijeenkomst over de profielschets. U bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn om te komen luisteren en/of uw mening te geven over de profielschets.

Bekijk de agenda van 28 maart

Uitslag enquête

De profielschets is geschreven met behulp van de uitslag van de enquête over de nieuwe burgemeester. Uit de enquête komt het volgende beeld: De nieuwe burgemeester is een echte burgervader/-moeder die gericht is op de mensen in Apeldoorn. Zijn/haar focus gaat uit naar lokale onderwerpen. Hij/zij lijkt op de vorige burgemeester John Berends. Belangrijke kenmerken van de nieuwe burgemeester zijn: sociaal, eerlijk, open en verbindend. Hij/zij is – net als de Apeldoorners – een nuchter type. De nieuwe burgemeester maakt er werk van om Apeldoorn en de Apeldoorners snel te leren kennen. Hij/zij is van middelbare leeftijd.

Bekijk de volledige uitslag van de enquête

Vertrouwenscommissie

De Vertrouwenscommissie begeleidt namens de gemeenteraad de procedure rondom de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. In de Vertrouwenscommissie zitten:

Procedure

De procedure rondom de benoeming van de nieuwe burgemeester ziet er zo uit:

 • De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in. Dit is gebeurd op donderdag 17 januari tijdens de raadsvergadering.
  Bekijk de uitzending van deze vergadering
 • De vertrouwenscommissie stelt een profiel (een vacaturetekst) voor de nieuwe burgemeester op en legt dit voor aan de gemeenteraad.
 • De gemeenteraad bespreekt dit profiel met de Gelderse commissaris van de Koning tijdens een raadsvergadering. Dit zal op 18 april 2019 gebeuren.
 • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de commissaris van de Koning

Daarna wordt de procedure vertrouwelijk:

 • Kandidaten schrijven een sollicitatiebrief aan de commissaris van de Koning
 • De commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten en selecteert kandidaten die in zijn ogen benoembaar zijn
 • De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over zijn of haar selectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie vast
 • De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten
 • De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie
 • De gemeenteraad stelt in een openbare raadsvergadering de aanbeveling vast welke kandidaat volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester moet worden (de aanbeveling).
 • De gemeenteraad stuurt de aanbeveling naar de commissaris van de Koning en naar de minister
 • De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen
 • De minister van BZK bespreekt de voordracht in de ministerraad, spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de Koning
 • De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit
 • De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in Apeldoorn

Wat doet de burgemeester?

De burgemeester heeft meerdere rollen en bevoegdheden.

– Hij is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders
– Hij ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke beleid
– Hij heeft inhoudelijke taken, met name op het terrein van openbare orde en veiligheid
– Hij is opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen
– Hij ziet  toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en overheden
– Voor veel mensen is de burgemeester het gezicht van de gemeente

Bekijk de webpagina van de burgemeester in Apeldoorn

Bekijk de webpagina van het Genootschap van Burgemeesters over de taken van een burgemeester

Hoe word je burgemeester?

Heeft u zelf ambitie om burgemeester te worden? De Uitlegfabriek heeft hier een leuk filmpje over gemaakt.

Bekijk het filmpje ‘Hoe word je burgemeester?’