Gezamenlijke aanpak maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente

Foto: Pixabay

Met een Armoedepact zetten een aantal maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente Apeldoorn gezamenlijk de schouders onder het aanpakken van armoede en het terugdringen en voorkomen van schulden.

Blije wethouder

Wethouder Mark Sandmann is blij met de ondertekening van het pact: “we willen de komende tijd stappen maken in de gezamenlijke aanpak van armoede in Apeldoorn. Door deze samenwerking kunnen we meer doen aan vroeg signaleren.” In het Armoedepact beschrijven de deelnemers hun ambities.

Deelnemers

De ondertekenaars zijn: Stimenz, Foenix, gemeente Apeldoorn, Rabobank Apeldoorn en omgeving, MEE Veluwe, Stichting Over Rood, Humanitas Schuldhulpmaatje, Samenwerkende Woningcorporaties, Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en de initiatiefnemers van de Economische Alliantie (gemeente, BedrijvenKring Apeldoorn en VNO-NCW Stedendriehoek).

Financieel Fit

De cijfers liegen er niet om. 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden en 1 op de 8 kinderen groeit op in armoede. Vanuit het project Moedige Mensen in samenwerking met Sociaal Werk Nederland en de Rabobank zijn landelijke netwerken gestart om armoede en de schuldenproblematiek aan te pakken door middel van het bouwen van een privaat en publiek netwerk. In Apeldoorn werken de diverse partijen sinds 2018 onder de naam Apeldoorn Financieel Fit aan zo’n netwerk. “Wij gaan helpen, omdat armoede ons niet koud laat, en omdat wij ons bewust zijn van de enorme potentie die wij hebben als wij met elkaar de schouders eronder zetten om ‘onze mensen’, de medebewoners van onze stad, uit de ellende te helpen.”

Gezamenlijke doelgroepen

Apeldoorn Financieel Fit richt zich in het Armoedepact op vier doelgroepen: jongeren, huishoudens, werkgevers en kleine ondernemers. Daarnaast zijn vijf speerpunten benoemd: inzetten op preventie, schulden terugdringen, samenwerken praktisch vorm geven, zoveel mogelijk mensen aan (betaald) werk helpen en bureaucratie terugdringen en ruimte voor maatwerk vergroten.
Het Armoedepact is een begin, geven de ondertekenaars aan. Samen werken ze aan een programma met concrete acties, waarmee ze de komende tijd stappen willen maken tegen armoede.