Werkmiddag onderhoud ruiter- en menpaden Midden Veluwe afgelopen zaterdag

Foto: Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe

Afgelopen zaterdagmiddag 13 april zijn 3 groepen actief geweest op de Midden Veluwe om de ruiter- en menpaden in onze omgeving te verbeteren.

Meerdere gebieden

De groep Ugchelen heeft een groot aantal extra ruiterbordjes op palen geplaatst om de herkenbaarheid van de paden te vergroten. De groep Hoenderloo en de groep Kootwijk hebben bij de verschillende grote hekken opstaphulpen geplaatst, opdat menig ruiter bij het op- en afstappen om het hek te openen, ook weer makkelijk en veilig het paard op en af kan.werkmiddag

Ruiter- en menpaden

Het onderhoud aan de uiterst mooie ruiter- en menpaden in onze omgeving gaat veranderen. Staatsbosbeheer krijgt geen geld meer om deze paden te onderhouden, dat is de reden dat er een groep is opgericht Paardenvrienden Midden Veluwe. Deze groep gaat nu samen met Staatsbosbeheer het onderhoud van deze paden oppakken.

Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe

Voor dit onderhoud is een stichting opgericht. Deze stichting stelt zich als doel het zorgen voor informatievoorziening over de ruiter- en menroutes (paardenpaden) op de Midden Veluwe, het signaleren van aandachtspunten voor het onderhoud voor terreineigenaren en ook het organiseren van werkdagen met vrijwilligers om de routes te onderhouden. Het is van belang om de paardenpaden op een kwalitatief goed niveau houden en deze paardenpaden ook zoveel mogelijk open te houden voor veilig gebruik door ruiters en menners.

Meer voorzieningen

Verder denkt de Stichting aan het verzorgen van aanvullende voorzieningen als opstaphulpen bij hekken, rustplaatsen, aanbindhekken, onderweg en op parkeerplaatsen en infoborden met (toeristische) informatie over de paden en routes. De stichting wil ook de belangen van de ruiters en menners behartigen bij de terreinbeheerders, gemeenten, provincie, ondernemersverenigingen, overnachtingsmogelijkheden of horeca. De stichting steunt op vrijwilligers en hoopt door contacten en belangenbehartiging aanvullende inkomsten of subsidies te genereren om haar werk te kunnen uitvoeren.

Hulp

Voor het onderhoud hebben we handjes nodig! Immers vele handen maken licht werk. Zaterdagmiddag 12 oktober wordt de volgende werkmiddag georganiseerd. De stichting wil graag vrijwilligers oproepen om mee te werken, niet alleen voor de werkdagen, maar ook voor korttijdelijke hulp bij het slepen van de paden, het bladblazen of controleren van bebording. Maar ook vrijwilligers met expertise voor het inrichten van communicatie en sociale media zijn welkom.

Meer info of aanmelden

Eenieder wie kan helpen en/of meer informatie wil is van harte welkom! Graag even melden via [email protected] .