Megastallen in Gelderland in 7 jaar flink toegenomen

Foto: Pixabay

Het aantal megastallen in Gelderland is in zeven jaar tijd bijna verdubbeld, van 48 in 2010 naar 88 in 2017.

Zorgen om megagroei

Dat blijkt uit cijfers van de WUR, die door Wakker Dier zijn geanalyseerd. “Wij maken ons ernstig zorgen om deze megagroei. Megastallen verhogen de risico’s. Bij brand of ziekte, treft het direct ontzettend veel dieren”, aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Iets meer dan 10%

In Gelderland staat 11% van alle 801 Nederlandse megastallen. De groei in de provincie komt vooral door de harde groei van melkgeit- en melkkoe-megastallen met respectievelijk 183 en 139 procent. In de meeste megastallen in Gelderland staan melkkoeien. In Nederland worden per jaar zo’n 75 miljoen dieren in een megastal gehouden.

Verbieden

De stichting Wakker Dier vindt dat de overheid megastallen moet verbieden. Hilhorst: “Naast de grote risico’s, zorgen megastallen ook voor een neerwaartse spiraal. Door de focus op steeds lagere kosten, komt dierenwelzijn steeds meer in het gedrang. Bij megastallen is nauwelijks ruimte voor bijvoorbeeld stro of natuurlijk gedrag.”

Megastallenprovincie

Megastallen zijn in alle provincies te vinden, maar Noord-Brabant is nog steeds de megastallenprovincie van ons land. In 2017 had die provincie er 211, een groei van 67 procent ten opzichte van 2010. In Zeeland groeide het aantal van drie naar dertien en daarmee is het de provincie met het laagste aantal megastallen.

Verzameling

Een megastal is meestal een verzameling van meerdere stallen die dicht bij elkaar staan. Er is sprake van een megastal als op één locatie meer dieren leven dan 7.500 vleesvarkens, 1.200 fokvarkens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien, 2.500 vleeskalveren of 1.500 geiten.