Informatieavond: Als kinderen anders leren: problemen en oplossingen

Foto: Pixabay

Op dinsdagavond 14 mei om 19.30 uur vindt een informatieavond plaats over de Kernvisie methode ‘Als kinderen anders leren: problemen en oplossingen’.

Grondlegger Kernvisie Methode

Wim Bouman, auteur en grondlegger van de Kernvisie methode komt op uitnodiging van coach Karin Jahromi van Repetitio naar Fletcher Hotel Apeldoorn. Kinderen met leerproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie en concentratieproblemen, en ook sociaal emotionele problemen, zoals faalangst, examenvrees en een negatief zelfbeeld, zijn niet gedoemd om daar hun hele schooltijd last van te hebben. De Kernvisie methode helpt deze kinderen om op een andere manier te leren, juist door gebruik te maken van hun talenten en niet door te gaan op datgene wat eerder niet lukte.

Aanpassing leerstijl

Vaak ligt de focus op het opnieuw aanbieden van bijvoorbeeld spellingregels in de hoop dat ze deze keer wel blijven hangen. Maar dit sluit niet aan bij de leerstijl van het kind, waardoor het resultaat opnieuw niet afdoende zal zijn. Door juist gebruik te maken van de capaciteiten van het kind, zijn zij wél in staat om te automatiseren wat nodig is om meer vanzelfsprekend te kunnen lezen, spellen en rekenen.

Kernvisiemethode

Kernvisiecoach Karin Jahromi behandelt in haar dyslexiepraktijk Repetitio kinderen naar een andere leerstrategie, waardoor deze kinderen in staat zijn om grote verbeteringen te laten zien in hun leerresultaten en in hun welzijn. Tijdens deze informatieavond wordt aan ouders uitgelegd hoe en waarom de Kernvisie methode een kind zo goed kan helpen. Deze lezing is ook interessant voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals.

Informatieavond kinderen met leerproblemen

De avond wordt gepresenteerd door Wim Bouman, ontwikkelaar van de Kernvisie methode en auteur van het boek ‘Krachtig anders leren’. Meer informatie over de methode vindt u op www.kernvisiemethode.nl. De informatieavond vindt plaats in Fletcher Hotel Apeldoorn, Soerenseweg 73, 7313 EH Apeldoorn en begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Aanmelden vooraf is gewenst in verband met het beschikbare aantal plaatsen. De toegangsprijs is € 5,00 per persoon incl. koffie en thee.  Aanmelden kan via de Facebookpagina’s van Repetitio en de Kernvisie methode. Voor meer informatie over deze avond, mail naar [email protected]