Makkelijker verbouwen door vernieuwd inventarisatieplan

Foto: Pixabay

Gebouwen in de stad worden niet alleen bewoond door mensen, maar bieden al eeuwenlang ook onderdak aan allerlei dieren.

Beschermde diersoorten

Denk aan vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Deze soorten en hun nesten zijn beschermd via de Wet Natuurbescherming. Gaat u verbouwen? Dan krijgt u hier misschien mee te maken. Slopen of verbouwen kan een bedreiging vormen voor deze dieren. Voor u kan het betekenen dat uw verbouwing vertraagt of zelfs stil komt te liggen.

Soortenmanagementplan als alternatieve route

Niemand is hierbij gebaat. De gemeente Apeldoorn heeft samen met de Provincie Gelderland en de Apeldoornse wooncorporaties een ‘SoortenManagementPlan gebouwbewonende fauna’ (SMP) gemaakt. Dit plan biedt een alternatieve, goedgekeurde route voor de reguliere route via de Wet Natuurbescherming.

Onderzoek en vrijstelling

De gemeente Apeldoorn heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar verblijfplaatsen van de genoemde beschermde soorten in heel Apeldoorn. Daardoor is er een goed beeld waar populaties van deze soorten zich bevinden. Dit is vastgelegd in het SMP. In plaats van per gebouw een ontheffing aan te moeten vragen, maakt het Soortenmanagement het mogelijk dat gebouweigenaren en ontwikkelaars een vrijstelling krijgen van deze langdurige onderzoeksplicht. Dat voorkomt vertragingen en hoge kosten. Voorwaarde is dat ze natuurinclusief bouwen. Hoe dat precies werkt en welke maatregelen u moet nemen, staat in het SMP.

Nieuwe huisvesting voor stadse dieren

U krijgt in de nieuwe werkwijze gemakkelijker een vergunning, maar u bent wel verplicht om ‘vervangende huisvesting’ voor de beschermde soorten aan te bieden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van nest- of broedkasten, zoals onlangs bij het Sportfondsenbad is gedaan. Dit geldt voor alle gebouwen in de bebouwde kommen van Apeldoorn en Ugchelen.

Meer info makkelijker verbouwen

Zoekt u snel wat algemene informatie over het SMP en wat het voor u kan betekenen? Bekijk dan het Infoblad (1,6 Mb, pdf)

Voor informatie over de stappen die u moet volgen als u gaat verbouwen is de brochure SMP Stap voor Stap (1,2 Mb, pdf). Hierin staan de voor- en nadelen van beide routes (SMP en de route via de Wet Natuurbeheer) beschreven. Dit helpt u het proces beter te begrijpen en bij het maken van de juiste keuze.

Het volledige ‘Soortenmanagementplan Gebouwbewonende Fauna Apeldoorn’ is hier te vinden (9 Mb, pdf)

Wilt u het project liever in beeld zien? Bekijk dan de film. (wachtwoord: steenuil)