Vacature burgemeester van Apeldoorn gewild

Foto: Esther Dekker

Voor de burgemeestersvacature in Apeldoorn hebben zich 21 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Kandidaten

Onder de kandidaten bevinden zich 9 (oud-/waarnemend) burgemeesters, 5 (oud-)wethouders en 1 (oud)-volksvertegenwoordiger (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 28 tot 61 jaar. Er zijn 3 vrouwelijke kandidaten.

Verdeling

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:
CDA            :  3
D66             :  2
Lokale partij :  1
PvdA           :  3
SGP           :  1
VVD           :  6
Overig         :  5

Procedure

In de komende weken zal commissaris van de Koning, John Berends, gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Apeldoorn. Samen stellen zij de selectie van de sollicitanten vast waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

Advies

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in oktober 2019 in de gemeenteraad van Apeldoorn worden vastgesteld. Alle informatie over nieuwe burgemeester voor Apeldoorn vindt u op www.apeldoorn.nl/nieuweburgemeester.