Gelders Energieakkoord laat onderzoek uitvoeren naar klimaatbeleid gemeenten

Foto: Pixabay

Vergeleken met andere Gelderse gemeenten scoort Apeldoorn opvallend goed als het gaat om de uitvoering van lokaal klimaatbeleid. Dat blijkt uit het rapport ‘Lokaal Klimaatbeleid: Geen woorden maar daden’ dat deze week werd overhandigd tijdens het VNG Jaarcongres in Barneveld.

VNG Jaarcongres in Barneveld

Wethouder Mark Sandmann nam het rapport namens de gemeente Apeldoorn in ontvangst. Het onderzoek keek naar de staat van het lokale klimaat- en energiebeleid in Gelderland aan de hand van 65 vragen over toepasbare maatregelen. Gemeenten konden met ‘ja’ of ‘nee’ aangeven of zij deze maatregelen ook inderdaad uitvoeren. Gemiddeld beantwoordden Gelderse gemeenten 47% van deze vragen met ‘ja’. Voor Apeldoorn was dat percentage 65%. Koploper Nijmegen scoorde als enige gemeente boven de 80%.

Verduurzamen

Het onderzoek werd uitgevoerd door Klimaatverbond Nederland, in opdracht van het Gelders Energieakkoord. Gemeenten kregen vragen voorgelegd over verschillende beleidsvelden: wonen, bedrijfsleven, maatschappelijk vastgoed, opwekking hernieuwbare energie en mobiliteit.
Vooral op de beleidsterreinen Maatschappelijk vastgoed en Wonen scoorde Apeldoorn bovengemiddeld hoog en behoort de gemeente tot de Gelderse voorlopers. Als het gaat om beleid om het bedrijfsleven te stimuleren te verduurzamen, beantwoordt Apeldoorn 57% van de vragen met ‘ja’ ten opzichte van het gemiddelde van 49% in Gelderland.

Betaalbaarheid

Mark Sandmann, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Apeldoorn, is blij met de resultaten. ”We zetten als gemeente vol in op duurzaamheid en we laten het daarbij niet bij woorden, maar gaan vooral voor daden. Als gemeente moeten we allereerst zelf het goede voorbeeld geven, vind ik. Dus investeren we volop in het verduurzamen van onze eigen panden. Ik ben ook trots op de resultaten die we boeken doordat we inwoners en bedrijven ondersteunen om zelf met energie aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld met de gemeentelijke lening voor zonnepanelen die we onlangs hebben ingesteld.”

Verbetering

Ruimte voor verbetering ziet de wethouder ook, op basis van het onderzoek. “Er mag altijd nog een tandje bij. Bijvoorbeeld als het gaat betaalbaarheid en aandacht voor lagere inkomensgroepen. Het onderzoek laat zien dat we daar, net als andere Gelderse gemeenten, nog flinke stappen kunnen zetten zijn. Het is belangrijk dat de energietransitie voor iedereen betaalbaar blijft.”

Meer informatie

Het rapport en de achterliggende cijfers zijn te vinden op de website van Klimaatverbond Nederland.

 

Cookieinstellingen