Nieuwe toekomst Open Hofkerk als uitvaartcentrum

Foto: Google Street View

De protestantse Open Hofkerk aan de Boerhaavestraat in Apeldoorn krijgt een nieuwe bestemming. De Protestantse Gemeente Apeldoorn en uitvaartonderneming [mooi] afscheid zijn definitief overeengekomen dat dit bijzondere kerkgebouw verder gaat als uitvaartcentrum.

Nieuwe toekomst

Voor de Open Hofkerk in de wijk Kerschoten werd een nieuwe bestemming gezocht na een fusie van de kerkelijke gemeente. Na lange onderhandelingen zijn de betrokken partijen tevreden met de overname van de kerk door onderneemster Nicole van den Bos. Het gebouw zal transformeren tot uitvaartcentrum en gaat Hof van Afscheid heten. Een bewust gekozen naam met een blijvende link naar de voormalige kerk.  Ruim 6 jaar geleden is Nicole van den Bos begonnen met het haar uitvaartonderneming.

Uitbreiding dienstverlening

Met het Hof van Afscheid kan zij nog meer inspelen op de wensen van nabestaanden door een uitbreiding van de dienstverlening. Mw. Van den Bos: “Een eigen uitvaartcentrum past in onze manier van werken. Nabestaanden kunnen we nu die eigen plek aanbieden in een sfeer die zij graag willen. En onze mensen kunnen in een bij [mooi] afscheid passende omgeving de zorg voor de overledene en de nabestaanden bieden zoals wij dat graag willen doen”.

Verkoop kerkgebouw

Namens de Protestantse Gemeente (PGA) hebben Joke van Saane, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, en Jan Vegter, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de gesprekken gevoerd die resulteerden in de uiteindelijke verkoop van het gezichtsbepalende kerkgebouw. Namens PGA geeft Jan Vegter aan dat bij de verkoop rekening is gehouden met de bijzondere kenmerken van het gebouw. Vegter: “Wij zijn verheugd dat Nicole van den Bos met haar Apeldoornse uitvaartonderneming het gebruik van dit kerkgebouw op een eerbare wijze voortzet. De kerk biedt tal van gebruiksmogelijkheden. Met de overdracht aan [mooi] afscheid wordt aan de sfeer van dit gebouw recht gedaan. Namens PGA wensen wij Nicole van den Bos veel succes toe.”

In het najaar

In oktober 2019 vindt de definitieve overdracht plaats. Aan de binnenkant van de kerk zal het nodige gedaan moeten worden om uitvaarten te kunnen gaan houden. Naar verwachting zullen de verbouwingswerkzaamheden begin oktober aanvangen. Het uitvaartcentrum Hof van Afscheid zal de deuren openen aan het begin van 2020. Met de ondersteuning van veel mensen is de verkoop van de kerk succesvol afgerond. Zowel de Protestantse Gemeente Apeldoorn als [mooi] afscheid spreken hun dank uit aan alle partijen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze overeenkomst.