Temperaturen van de afgelopen week zorgen voor verslechterde waterkwaliteit

Foto: Pixabay

Het waterschap vraagt inwoners die iets afwijkends in een gracht, sloot, beek of kanaal zien, dit direct te melden. Denk aan dode vissen, een vreemde kleur van het water, wateroverlast of een verstopte duiker.

Hoge temperaturen

De afgelopen week was het erg warm in Nederland, zo ook op de Veluwe. De komende weken zullen overdag ook voornamelijk temperaturen van boven de 20°C gemeten worden. Door oplopende temperaturen, verslechtert de waterkwaliteit. Omdat ook de watertemperatuur stijgt, neemt het zuurstofgehalte in het water af. Hierdoor komen vissen eerder in nood of sterven zelfs. Het aantal meldingen over dode vissen bij Waterschap Vallei en Veluwe neemt toe, evenals de kans op botulisme en blauwalg.

Meld dode vissen direct bij het waterschap en controle botulisme en blauwalg

Het waterschap raadt inwoners aan dode vissen niet zelf op te ruimen of aan te raken. Wel vraagt het waterschap inwoners om direct melding te doen. Na ontvangst van een melding, ruimt het waterschap dode vissen zo snel mogelijk op. Het water, waarin het waterschap naast dode vissen ook zieke of dode watervogels aantreft, wordt altijd gecontroleerd op botulisme. Door de hogere watertemperatuur neemt ook de kans op blauwalg toe. Als botulisme of blauwalg wordt geconstateerd, brengt het waterschap de gemeente op de hoogte, die op de locatie waarschuwingsborden plaatst.waterschap

Zwem alleen in aangewezen zwemwateren

Waterschap Vallei en Veluwe adviseert inwoners om enkel in aangewezen zwemwateren te gaan zwemmen. Deze zwemwateren zijn te vinden op www.zwemwater.nl. Van deze wateren is de waterkwaliteit bekend. Zwemmen in andere oppervlaktewateren wordt afgeraden omdat dit risico’s met zich meebrengt. Rijkswaterstaat adviseert om niet te zwemmen in de grote rivieren. Hier staat namelijk een gevaarlijke stroming. En zwemmen bij bruggen, sluizen en havens mag al helemaal niet.

Regen zal wel helpen, toch?

Voorlopig heeft het nog amper geregend en moeten de voorspelde regenbuien deze week dan ook daadwerkelijk komen. Grote piekbuien brengen vers, zuurstofrijk water in het systeem. Dit kan de waterkwaliteit verbeteren. Maar ook het tegenovergestelde is mogelijk. Als er na een periode van droogte een flinke regenbui komt, kan dat ook extra problemen geven voor de waterkwaliteit. De bodem is door de droogte zo hard dat die het water niet kan opnemen en het water direct in het riool of oppervlaktewater terecht komt. Door de hoeveelheid water wordt de bodem van de watergangen omgewoeld en ontstaat zuurstofloosheid in het water met als mogelijk gevolg vissterfte. In het riool heeft zich in de droge periode vuil opgehoopt dat in één keer loskomt en zorgt voor extra vervuild water dat bij de rioolwaterzuiveringen binnenkomt. Bij grote piekbuien kan de rioolwaterzuivering de hoeveelheid water niet altijd aan. Er is risico van overstorten waarmee (extra vervuild water) in het oppervlaktewater terecht kan komen.