Totaal aantal daklozen in tien jaar tijd meer dan verdubbeld

Foto: Pixabay

Het aantal daklozen in Nederland is de laatste jaren fors toegenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daklozen in Apeldoorn

In Apeldoorn zijn meerdere instanties actief voor deze groep mensen onder andere Iriszorg, Dakloos Apeldoorn en het Leger des Heils. Bij deze laatste woedde gisterenavond een grote brand in het gebouw aan de Dorpsstraat in Beekbergen.

Totaal meer dan verdubbeld

In 2009 hadden 17.800 mensen tussen de 18 en 65 jaar oud geen vaste woon- of verblijfplaats, in 2018 waren dat er 39.300. Het aantal jonge daklozen tussen de 18 en 30 jaar oud is zelfs verdrievoudigd tot 12.600.

Meerdere redenen

Volgens het CBS zijn er verschillende redenen waarom mensen dakloos worden. “In veel gevallen gaat het toch wel om mensen die langdurig problemen hebben of in een kwetsbare sociaal-economische positie zitten”, zegt een woordvoerder. Deze mensen komen meestal van het ene probleem in het andere terecht. “Vaak zijn zij laagopgeleid, verdienen ze weinig geld of hebben hun baan verloren. Ook andere problemen, scheidingen bijvoorbeeld, kunnen leiden tot een leven als dakloze.” De mensen om wie het gaat slapen vaak in de open lucht en in overdekte openbare ruimten als stations en fietsenstallingen.

Niet-westers

Het aantal daklozen met een niet-westerse achtergrond is gestegen van 6.500 naar 18.300. Het aantal Nederlandse thuislozen of met een westerse achtergrond verdubbelde tussen 2009 en 2018 naar 21.000. Vorig jaar was maar liefst 84 procent van alle daklozen man. Veel van hen zijn alleenstaand.

Het bericht Aantal daklozen in Nederland neemt fors toe verscheen eerst op Nieuws.nl.