Aantal uitkeringen in de bijstand blijft minder worden

Het aantal mensen in de bijstand blijft afnemen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde Nederland eind juni 426.000 ontvangers van een bijstandsuitkering, 21.000 mensen minder dan een jaar eerder. Het betekende het zevende kwartaal op rij dat er sprake was van een daling.

Minder

Vooral bij de leeftijdsgroepen jonger dan 27 jaar en 27 tot 45 jaar ligt het aantal personen met een bijstandsuitkering lager. In de groep van 27 tot 45 jaar ging het om een daling met 15 procent. In de groep tot 27 jaar daalde het aantal uitkeringen met 12 procent. Bij de 45-plussers was de afname het geringst. Dat komt ook door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Daardoor stromen ouderen minder snel uit.

Over hele lnie

Zowel het aantal bijstandsontvangers met een Nederlandse achtergrond als met een migratieachtergrond daalde. Bij geboren en getogen Nederlanders, westerse migranten en niet-westerse migranten ging het per groep om een afname van rond de 5 procent.

Het bericht Weer minder mensen in de bijstand verscheen eerst op Nieuws.nl.