Financieel tekort Plein van de Stad onverwacht naar voren gekomen

Tijdens de voorlopige ontwerpfase van het Plein van de Stad is voor de zomer een onverwacht financieel tekort aan het licht gekomen.

Oorzaken financieel tekort

Het college heeft besloten een onderzoek in te stellen naar de oorzaken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn openbaar en kunnen worden ingezien via het Raad Informatie Systeem. Het onderzoek toont aan dat er meerdere onderliggende oorzaken zijn van dit tekort. Er is kritisch gekeken naar de interne organisatie en naar de inzet van competenties en vaardigheden. De uitkomsten zijn met de gemeenteraad gedeeld.

Oplossing

Het college van B&W staat achter het gekozen ontwerp en onderzoekt verdere (financiële) optimalisaties en aanvullende dekking voor het tekort. Dit gebeurt binnen de kaders die gesteld zijn voor het gekozen ontwerp van het Plein van de Stad.

Voortgang

Eind oktober worden mogelijke oplossingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college hecht eraan om het gekozen ontwerp verder uit te werken zoals dat door betrokkenheid van veel Apeldoorners tijdens de verkiezingen tot stand is gekomen.

Via het Raads Informatie Systeem zijn de uitkomsten van het onderzoek in te zien.