Tijdelijk AZC blijft nog een jaartje langer open dan vooraf afgesproken

Foto: ©HNN

Het tijdelijke AZC aan de Christiaan Geurtsweg blijft een jaar langer open, namelijk tot juli 2021.

Definitieve AZC Deventerstraat

Het COA heeft daarvoor toestemming bij de gemeente Apeldoorn gevraagd en gekregen. De verlenging is nodig omdat de vestiging van het definitieve AZC aan de Deventerstraat vertraging heeft opgelopen.

Tijdelijk op Christiaan Geurtsweg

Sinds januari 2019 wonen ongeveer 380 asielzoekers in het pand aan de Christiaan Geurtsweg. Er is afgesproken dat deze opvang weer dicht gaat zodra het permanente AZC aan de Deventerstraat in gebruik wordt genomen. De lopende procedures rondom de locatie Deventerstraat nemen echter zoveel tijd in beslag, dat het COA aan de gemeente heeft gevraagd of de opvang tot juli 2021 open mag blijven. Dat is naar verwachting het moment waarop het AZC aan de Deventerstraat in gebruik kan worden genomen.

Prima plek

Het college van burgemeester en wethouders heeft hiermee ingestemd, mede omdat het verblijf op de locatie en de samenwerking met omwonenden en de omliggende bedrijven, scholen en vrijwilligersorganisaties prima verloopt. Ondanks deze vertraging blijft de situatie zoals beoogd. Dat houdt in dat de Christiaan Geurtsweg een tijdelijke locatie is én blijft en dat de Deventerstraat een permanente AZC-locatie wordt in de toekomst.