Dichterbij grotere verkeersveiligheid en betere doorstroming met tunnel Laan van Osseveld

Foto: Gemeente Apeldoorn

Op maandag 14 oktober 2019 ondertekenden staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat mevrouw van Veldhoven en Apeldoornse wethouder Mobiliteit Wim Willems de overeenkomst.

Tunnel Laan van Osseveld

Met deze overeenkomst wordt het aanleggen van een tunnel onder het spoor bij de Laan van Osseveld officieel. Hiermee wordt een flinke stap gezet op weg naar een grotere verkeersveiligheid en betere verkeersdoorstroming in Apeldoorn. Deze tunnel is nodig om de veiligheid rondom de spoorwegovergang te bevorderen, voor zowel het wegverkeer als fietsers en voetgangers. Ook de verkeersdoorstroming wordt aanzienlijk verbeterd. De Laan van Osseveld is een belangrijke verkeersader in de stad, een onderdeel van de Apeldoornse Ring. De doorstroming heeft ook een gunstig effect op het milieu en geluidsoverlast, door minder stop- en optrekbewegingen.

Goed voor verkeersveiligheid en milieu

Wethouder Wim Willems geeft aan dat voor Apeldoorn een lang gekoesterde wens in vervulling gaat. “Grotere verkeersveiligheid in mijn stad: dat is wat mij als wethouder voor verkeer, maar ook als inwoner van deze stad en als vader van opgroeiende kinderen die op hun fietsen de hele stad doorkruisen, na aan het hart ligt.”

Staatssecretaris van Veldhoven: “De tunnel die hier straks komt, is dubbel winst voor Apeldoorn. Want niemand hoeft hier straks meer voor dichte slagbomen te wachten. En doordat auto’s dan niet meer hoeven te stoppen en op te trekken, wordt de lucht schoner en het geluid dat omwonenden horen minder.”

Twee keer twee rijbanen

Met het oog op de toekomst wordt de tunnel geschikt gemaakt voor twee keer twee rijstroken. Dit in verband met de verbreding van het oostelijke deel van de Ring in een later stadium. Daarnaast komt er over de tunnel een fietsers- en voetgangersbrug, zodat ook hier een vlotte en veilige oversteek ontstaat.

Nauwe samenwerking

De tunnel wordt mede mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van het Rijk en de provincie. De bijdrage van het Rijk komt uit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Een uniek onderdeel van het LVO is dat ProRail gezamenlijk met de betrokken partijen kijkt naar de mogelijkheden die er zijn vanuit het spoor, de weg én de omgeving. In de afgelopen periode was er nauwe samenwerking met deze partijen en met spoorbeheerder ProRail, ook in de voorbereiding richting bouw zal samenwerking centraal staan.

Het duurt nog wel even

De bouw van de tunnel start in het derde kwartaal van 2021. Volgens planning wordt de tunnel in 2023 in gebruik genomen.