Evenementen onderzocht in rapport over locaties Zwitsal en Berg en Bos

Foto: pixabay

Zorg dat omwonenden precies weten wat ze kunnen verwachten bij een evenement. En kijk hoe je evenementen goed over de kalender kunt spreiden, voor zo min mogelijk overlap.

Lessen uit rapport evenementen

Deze belangrijke lessen voor heel Apeldoorn komen uit een rapport van het bureau Stedelijke Planning over twee locaties Bosweide en Zwitsal. Een van de adviezen is ook om te gaan werken aan het duurzame karakter van evenementen, bijvoorbeeld met minder afval. De gemeente neemt het mee in haar evenementenbeleid.

Wat kan waar en waarom?

Voor evenementenlocaties werkt de gemeente met locatieprofielen. In zo’n profiel staat wat wel en niet de bedoeling is: wat kan hier allemaal en welke voorwaarden of grenzen hanteren we? Dat kan gaan over geluid, bezoekersaantallen en type evenementen. Nu er een tijdje mee is gewerkt, heeft de gemeente de locaties Zwitsal en Berg en Bos tegen het licht gehouden om te kijken of we er iets aan moeten veranderen. Juist deze twee zijn als eerste bekeken, omdat er voor deze locaties veel wensen zijn van organisatoren maar ook veel reacties van inwoners. De evaluatie van alle andere locaties komt volgend jaar.

Adviezen Berg en Bos

Bij de locatie Berg en Bos, waar op de Bosweide regelmatig een evenement plaatsvindt, staan planten en dieren centraal. De natuur moet voorrang krijgen bij de keuzes wat wel en niet mogelijk is in het gebied. Een tweede advies gaat over de geluidsnormen. Omdat het vooral een groen gebied is, zou het maken van een geluidsnorm voor de rand van de Bosweide beter zijn voor de natuur. Nu is de geluidsnorm nog gebaseerd op de dichtstbijzijnde bebouwing. Ook weer vanwege de natuur in de omgeving, adviseert het bureau om te werken met een mobiliteitsplan voor alle verkeersbewegingen van en naar het terrein.

Adviezen Zwitsal

Voor ‘de Zwitsal’ is het advies om niet alleen het aantal evenementen in het profiel te zetten, maar daarbij ook het aantal dagen met versterkt geluid. Dat geeft duidelijkheid voor organisatoren, maar ook krijgen omwonenden zo een beter beeld van de daadwerkelijke omvang van het evenement. Een evenement kan immers één maar ook drie dagen duren. Een tweede advies is om te kijken naar meer binnen-evenementen, omdat dit rustiger is voor de omgeving. Dat is wel een onderwerp voor de lange termijn, omdat het samenhangt met de toekomstige ontwikkeling en bestemming van het terrein als geheel.

Rust en reuring

Wethouder evenementen Jeroen Joon is blij met de adviezen: “Mensen goed informeren klinkt natuurlijk als enorm logisch en we doen dat ook al heel intensief. Maar het rapport zegt: het kan gewoon nog beter. Dus dat gaan we doen. Uit de adviezen voor deze twee locaties halen we lessen die we voor heel Apeldoorn kunnen gebruiken. Als je weet wat mensen belangrijk vinden, kun je daar op inspelen. In onze gemeente willen we rust én reuring. Het plezier van mooie evenementen is voor sommigen nu eenmaal geen plezier maar een last. We gaan nu aan de slag met de aanbevelingen en daar betrekken we zoveel mogelijk belanghebbenden rechtstreeks bij. Het vraagt ook om onderzoek. Het bepalen van de geluidsnormen en geluidsoverlast bijvoorbeeld is een technisch verhaal waarbij theorie en praktijk niet altijd dezelfde uitkomsten geven. Ook daar is werk aan de winkel. Je moet deze stap met die evaluaties zien als een onderdeel van het voortdurend werken aan de goede balans voor Apeldoorn. De balans tussen genieten van een mooie leefomgeving en genieten van mooie evenementen die Apeldoorn laten bruisen.” De uitgebreide brief aan de gemeenteraad over dit onderwerp is te bekijken via deze link.