Geef uw mening over wind- en zonne-energie in de regio als onderdeel van de energietransitie

Foto: Pixabay

Op die vraag gaat de gemeente Apeldoorn samen met de gemeenten Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen en de provincie, waterschappen en netbeheerder een antwoord geven. Dat doen we door een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen. Uw mening telt daarbij mee. Van 4 t/m 29 november kunt u meedoen aan een enquête over duurzame opwekking van energie in uw (woon)omgeving via www.moventem.nl/apeldoorn.

Resultaten geef uw mening

De resultaten van de enquête gaan naar het bestuur van de Regionale Energie Strategie (RES) en worden de komende maanden gebruikt om de RES verder uit te werken. In de enquête kunt u aangeven of u later informatie over de uitkomsten wilt ontvangen. De resultaten zullen eind november ook te vinden zijn op www.apeldoorn.nl.

Wat is de RES?

De RES is een plan dat ons helpt om keuzes te maken bij de overgang naar schone energie en warmte in de Cleantech Regio. Want we moeten onze CO2 uitstoot in de regio fors verminderen. Dat roept veel vragen op. Want waar in de Cleantech Regio kunnen er zonneparken, windmolens, elektriciteitsleidingen en leidingen voor warmte komen? Hoe passen we dat op een goede manier in het landschap? En hoe houden we voldoende rekening met de belangen van bewoners, economie en natuur?

Enquête

In de enquête kunt u reageren op verschillende stellingen over wind- en zonne-energie. Zoals bijvoorbeeld ‘Locaties voor windmolens moeten zoveel mogelijk langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen komen.’ Of ‘Opwekking van zonne-energie moet zoveel mogelijk plaats vinden waar de energie ook gebruikt wordt.’ De enquête wordt in alle zeven RES-gemeenten in de Cleantech Regio gehouden en iedereen kan meedoen. De uitkomsten geven een beeld van de voorkeuren van inwoners als het gaat om windmolens en zonneparken in onze regio. Ze worden gebruikt bij het verder uitwerken van de RES, samen met de uitkomsten van verschillende RES-werksessies, waaraan diverse partijen deelnemen.

Vervolg

Een eerste concept van de RES moet in juni 2020 klaar zijn. Daarna wordt dit concept stap voor stap verder verfijnd met belanghebbenden in de regio. Dit leidt uiteindelijk tot de definitieve RES voor de Cleantech Regio, waarover de gemeenteraden naar verwachting in het voorjaar van 2021 beslissen.

Situatie in de gemeente Apeldoorn

Apeldoorn begint niet bij nul als het gaat om windenergie. De gemeente heeft onlangs nog onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor windturbines (zie ook www.apeldoorn.nl/windenergie). Dit onderzoek en de voorkeur van de gemeenteraad voor windturbines aan de A1 worden nu ook meegenomen in de uitwerking van de RES. De RES kijkt daarbij over een langere termijn en verder dan de huidige wettelijke eisen en normen die nu gelden voor windmolens.

Meer informatie

Meer weten over de RES of over de RES-werksessies en wie hieraan deelnemen? Op www.apeldoorn.nl/res en op www.cleantechregio.nl/res leest u meer.