Collecte van Leger des Heils Apeldoorn over 2 weken blijft lokaal

Foto: Pixabay

In de week van 25 tot en met 30 november houdt het Leger des Heils in Apeldoorn de jaarlijkse huis aan huiscollecte.

Een week lang collecteren met de rode collectebus

De collectanten van het Leger des Heils staan in de startblokken om vanaf maandag 25 november tot en met zaterdag 30 november de inwoners van Apeldoorn en omstreken uit te nodigen een financiële bijdrage te geven voor het werk van het Leger des Heils in Apeldoorn. Ze zijn goed te herkennen: sommigen vanwege het uniform van het Leger des Heils en allemaal hebben ze een prachtig rode collectebus met het schild van het Leger des Heils erop. Ook dit jaar is er weer een grote groep Apeldoorners die ons helpen om deze klus te klaren. Deze keer is het ook mogelijk om van een QR-code gebruik te maken om te doneren.

Opbrengst blijft lokaal

De opbrengst van de collecte is bestemd voor activiteiten met en voor inwoners van Apeldoorn en omgeving. Bijvoorbeeld voor de ontmoetingsplek ‘de Verbinding’ in Apeldoorn-Zuid waar wekelijks zo’n honderddertig mensen een aantal gezellige ochtenden met elkaar beleven, van een warme maaltijd genieten, komen lunchen of advies krijgen bij financiële of andere problemen.

Bijzonder en verrassend

Lt.-kolonel Ine Voorham, korpsofficier in Apeldoorn: ‘Ieder jaar dat ik collecteer vind ik het weer een bijzondere gebeurtenis. Altijd verrassend hoeveel vriendelijke mensen ik ontmoet die bereid zijn ons werk financieel te steunen. Het geeft me, ondanks dat het koud kan zijn als je langs de deuren gaat, een warm gevoel.’ Mocht u de collectant hebben gemist en het werk van het Leger des Heils toch willen steunen dan is uw gift van harte welkom op NL51RABO0393115887 t.n.v. collecte Leger des Heils Apeldoorn.