Maximaal aantal van 600 vluchtelingen vastgelegd in bestemmingsplan AZC

Foto: Google Street View

De gemeente Apeldoorn heeft in het bestemmingsplan De Wellen Zuid opgenomen, dat er in dat gebied maximaal 600 asielzoekers kunnen worden gehuisvest.

Totale bestemmingsplan

Een deel van het terrein van GGNet aan de Deventerstraat maakt onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn heeft het bestemmingsplan op deze manier aangepast na een aanwijzing van de Raad van State.

Gebrek in bestemmingsplan hersteld

Er was bij de Raad van State door twee belanghebbenden op elf punten beroep aangetekend tegen een wijziging van het bestemmingsplan voor het AZC. Op één van deze punten stelde de rechter de bezwaarmakers in het gelijk. De rechter oordeelde kort samengevat dat er een gebrek in het bestemmingsplan zat. De gemeente had het maximum aantal van 600 asielzoekers moeten vastleggen in de regels van het bestemmingsplan.

Maximaal aantal

Dat maximum aantal heeft de gemeente wel vastgelegd in de bestuursovereenkomst met het COA, maar dat vond de rechter niet genoeg. De rechter heeft de gemeente zestien weken de tijd gegeven om dit te herstellen. Met het opnemen van dit aantal voldoet de gemeente hieraan. Deze aanpassing mag zonder tervisielegging worden doorgevoerd, maar moet wel door de gemeenteraad worden bekrachtigd voordat het bestemmingsplan wordt teruggestuurd wordt naar de Raad van State. De tien andere bezwaren werden door de rechter ongegrond verklaard.

Start AZC in bestaande gebouwen

Het gewijzigde bestemmingsplan maakt nieuwbouw op het terrein mogelijk. Het COA, verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers, gaat daar voorlopig geen gebruik van maken. De eerste asielzoekers worden vanaf medio volgend jaar gehuisvest in bestaande panden op het terrein, waar de omgevingsvergunning al voor verleend is. Deze panden worden de komende tijd verbouwd. Het AZC start met maximaal 400 vluchtelingen. Het verloop hiervan, zowel in de locatie als het effect op de omgeving zal vervolgens over een langere termijn gemonitord worden.