Duurzaamheid leeft onder inwoners in Apeldoorn en omliggende gemeenten

Foto: Pixabay

Het thema duurzaamheid leeft erg onder inwoners in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Dat blijkt uit het grote aantal reacties dat inwoners afgelopen november en december gaven in een enquête over duurzame energie.

Bijna 3000

Van 5 november t/m 1 december vulden in totaal 2.933 inwoners van de Cleantech Regio de online enquête in. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) voor de Cleantech Regio. Binnenkort publiceren we ook een samenvatting van de Apeldoornse resultaten op www.apeldoorn.nl/res.

Resultaten

Uit de enquête blijkt onder meer dat 72% procent van de respondenten het (zeer) belangrijk vindt dat de Cleantech Regio energieneutraal wordt. Bijna 60% is het eens met de stelling ‘Windparken moeten komen bij industrieterreinen en bedrijventerreinen’. Voor zonneparken blijken ‘toepassing in geluidsschermen langs wegen of bij industrieterreinen’ favoriet. Een percentage van 54% geeft aan zich door zijn gemeente betrokken te voelen bij de overgang naar schone energie. Meer uitslagen zijn te vinden in het RES enquête factsheet (pdf) en in het Onderzoeksrapport RES enquête (pdf). Mensen die aanvinkten dat ze informatie over de enquête-resultaten wilden ontvangen, hebben inmiddels een persoonlijke mail met de uitslag gekregen.

Welke voorkeuren?

In de enquête ging het niet over de vraag óf inwoners zonne- en windenergie willen. Vanuit de opgaven uit het klimaatakkoord van Parijs en ons landelijke klimaatakkoord is deze vraag al beantwoord: grootschalige opwek van duurzame energie door wind en zon is noodzakelijk. Wel centraal stond de vraag: Welke voorkeuren hebben bewoners als het gaat om zonnevelden en windturbines? In de enquête werden vier denklijnen voor zon- en windenergie onderzocht: ‘infrastructuur koppeling’; ‘vraag en aanbod bij elkaar’; ‘clustering’ en ‘landschap is leidend’.

Meerdere bronnen

Naast de enquête organiseert de Cleantech Regio ook nog een zogenaamde ’Swipocratie’ peiling speciaal gericht op jongeren. Daarnaast waren er in 2019 diverse regionale en lokale werksessies waarin stakeholders konden meedenken over de Regionale Energiestrategie. In Apeldoorn vond op 14 oktober zo’n werksessie plaats. Hierbij waren vertegenwoordigers van o.a. wijk- en dorpsraden, lokale energie-initiatieven, landbouw, natuur, bedrijfsleven, recreatie en cultuurhistorie aanwezig. Bijzonder is dat de uitkomst van de enquête in grote lijnen overeenkomt met de uitkomsten uit de werksessies.

Totaalvisie

De uitslagen uit de enquête, jongerenpeiling en de werksessies worden de komende tijd verwerkt in een totaalvisie op de toekomst van duurzame energie in de regio: de RES. Het concept van die visie wordt voor 1 juni 2020 aangeboden aan het Rijk, na besluitvorming in alle colleges van de regio-gemeenten. De gemeenteraden worden voorafgaand daaraan geconsulteerd. De definitieve RES moet vóór maart 2021 klaar zijn. Deze wordt vastgesteld door de gemeenteraden.

Meer weten of meedenken?

Wilt u ook meedenken over de energietransitie in onze regio? Meld u aan door een mail te sturen aan [email protected].

Meer weten over res