Bomenkap langs spoorlijn de Maten om het bomenbestand op peil te houden

Foto: Gemeente Apeldoorn

Apeldoorn is een bomenstad met een groen karakter. Om ons bomenbestand op peil te houden, doen we regelmatig inspecties om te beoordelen of onze bomen gezond zijn.

Te slecht

Langs de spoorlijn in de Maten staan op een aantal plekken bomen die er helaas slecht aan toe zijn. Het gaat om verzwakte populieren, berken en wilgen. Om te voorkomen dat er bomen of takken op het spoor terecht komen, is kap noodzakelijk. Deze week starten we vanaf de Laan van Erica richting de Zadelmakersdonk.

Risico’s

Doordat de bomen niet meer gezond zijn, kunnen er takken afbreken of zelfs bomen omvallen. Dat risico willen we niet lopen. Omdat het pad langs de spoorlijn loopt en buurtbewoners hier gedeeltelijk gebruik van maken, gaan we de bomen kappen. Vanaf deze week starten we met de werkzaamheden. Naar verwachting neemt dit 2,5 week in beslag.

Herplant na bomenkap

Er komen geen nieuwe bomen terug op deze plek. We geven de overgebleven struiken de kans om zich volop te ontwikkelen. Zonder deze bomen krijgt het groen meer zonlicht waardoor er grotere kans is op nieuwe natuurlijke groei. Wel planten we op andere plekken in Apeldoorn bomen terug om het bomenbestand in balans te houden.

Betere groeiomstandigheden

Om het bomenbestand gezond en op peil te houden, is het nodig om jaarlijks een aantal bomen te vervangen en nieuw aan te planten. Redenen hiervoor kunnen zijn: ouderdom, ziekte en slechte groeiomstandigheden. We kijken bij het planten van nieuwe bomen natuurlijk goed naar een verbetering van de groeiomstandigheden, zodat de juiste boom op de juiste plaats staat. De regel is dat we voor iedere gekapte boom er altijd één herplanten. Waar mogelijk doen we dat op dezelfde plek, maar soms ergens anders. Kijk voor meer informatie op www.apeldoorn.nl/bomen.