Veilig winkelen op het Schubertplein Apeldoorn

Foto: Pixabay

Winkelen op het Schubertplein wordt nog veiliger, nu 13 cursisten van verschillende bedrijven op dit plein hebben meegedaan aan een bedrijfshulpverlening cursus (BHV). In de training is bijzondere aandacht gegeven aan het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator).

Samenwerking

In en rond winkelcentrum Schubertplein werken ondernemers, gemeente, politie en brandweer al jaren samen aan een schoon, heel en veilig winkelcentrum. Dat is fijn voor bezoekers en ondernemers, maar ook voor omwonenden. Op 19 en 26 februari deden 13 werknemers van bedrijven op het Schubertplein daarom mee aan de BHV-cursus, zodat het plein nog veiliger wordt.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Winkelcentrum Schubertplein heeft inmiddels vier sterren behaald in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit keurmerk verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van het winkelcentrum. Er worden schouwrondes gelopen en een veiligheidsplan geschreven, waarvan de uitvoering is opgenomen in een KVO-matrix. Dit actieve document vormt de leidraad voor de overleggen tussen de partners. Met name de samenwerking is van belang om veiligheid te kunnen waarborgen.

BHV en AED

Sharda Kok van Slijterij en wijnhandel Kok en Wouter van de Bunt van Jumbo Van de Bunt zitten namens het Schubertplein in de werkgroep en zijn ontzettend trots op de behaalde resultaten van de BHV/AED-cursus. De komende drie jaar gaan de werkgroepen aan de slag voor de hoogst haalbare vijfde KVO ster.