Één-na-grootste zonnedak van Apeldoorn geopend

Foto: Pixabay

Wethouder Maarten van Vierssen opende vorige week het één-na-grootste zonnedak van Apeldoorn. Bijna 3000 panelen, met een capaciteit voor ongeveer 200 huishouden.

Het zonnedak

Het gaat om een zonnedak van 2950 panelen op de stallen van de familie Keurhorst aan de Bloemenkamp in Beemte Broekland. De capaciteit komt overeen met het jaarlijks stroomgebruik van ongeveer 200 huishoudens. Naast het zonnedak zal ontwikkelaar Solarcentury later dit jaar ook een zonnepark van 28 hectare realiseren bij de Bloemenkamp. Op het terrein van familie Keurhorst bevinden zich twee stallen met kippen en kalveren. Na de aansluiting van het zonnedak op het energienet kan de familie Keurhorst hun bedrijf volledig energieneutraal laten draaien. Op de daken liggen 2590 panelen van 320 Wp resulterend in een systeemvermogen van ca. 829 kWp. Het zonnedak is op dit moment het op één na grootste van de gemeente Apeldoorn. Het grootste is de solar carport van Centraal Beheer met bijna 4000 panelen.

Opening

Tijdens de opening sprak Evert Vlaswinkel, algemeen Directeur Solarcentury Benelux, over de bijdrage van zonne-energie in de energietransitie. Agrariër Herman Keurhorst lichtte toe waarom hij zelf in het zonnedak heeft willen investeren. Wethouder Maarten van Vierssen sloot af met een toespraak en prees de combinatie van zon op dak en het toekomstige zonnepark in Beemte Broekland. “Ondernemers zoals dhr. Keurhorst die hun dak volleggen met zonnepanelen: dat is iets wat we graag zien in Apeldoorn. Steeds meer bedrijven zetten die stap. Als gemeente ondersteunen we dat graag met gratis advies door onze Taskforce Zonne-energie. Behalve zon op dak hebben we ook zonneparken op land nodig om Apeldoorn op termijn energieneutraal te maken. Ik ben blij dat Solarcentury als ontwikkelaar investeert in beide, En dat ze dat doen in goed overleg met de omgeving en met ruimte voor financiële participatie van omwonenden in het zonnepark. Zodat zij ook kunnen meeprofiteren van de opbrengst.” aldus Maarten van Vierssen.

Zonnepark

Na de realisatie van het zonnedak zal Solarcentury in juni starten met de bouw van het zonnepark aan de Bloemenkamp. Het zonnepark zal ruim 28 hectare beslaan en is een van de pilot zonnepark-projecten die in 2017 zijn opgestart. Er komen circa 87.000 zonnepanelen die een gezamenlijk vermogen hebben van 29MWp. Dit betekent dat de zonnepark jaarlijks voldoende stroom opwekt voor ca. 7000 huishoudens. Solarcentury werkt samen met landschapsontwikkelingsbureau Eelerwoude aan de landschappelijke inpassing en versterking van de natuurlijke waarden van het zonnepark.

De opening zal naar verwachting eind 2020 plaatsvinden. Dan wordt ook het startschot gegeven voor de financiële participatie voor omwonenden. Hierover organiseert Solarcentury te zijner tijd nog een informatieavond georganiseerd.

Meer informatie

apeldoorn.nl/zonneparken
Taskforce Zonne-energie