Hulp voor kwetsbare groepen om deze mensen zo goed mogelijk door de crisis kunnen helpen.

Foto: Pexels

De maatregelen tegen het coronavirus treffen iedereen. Toch is vooral voor de kwetsbare groepen in de samenleving de impact het grootst.

Hulp voor kwetsbare groepen

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de zorg voor deze mensen. Daarom onderzoekt de gemeente, samen met haar partners, hoe we deze mensen zo goed mogelijk door de crisis kunnen helpen. Niet alleen ouderen vormen een kwetsbare groep. Ook bijvoorbeeld gehandicapten, mensen die beschermd wonen, opgevangen worden in Omnizorg en kinderen in moeilijke thuissituaties hebben het zwaar. Zij merken de gevolgen van het sluiten van bijvoorbeeld dagbestedingen en de verminderde zorg.

Maatwerk

Er is niet één oplossing die alle kwetsbaren kan helpen. Daarom kijken we per groep wat er nodig is. Veel is al in gang gezet, maar nog niet alle plannen zijn afgerond. De oplossingen liggen vaak niet voor het oprapen. Het is zoeken, uitvinden en werken met de middelen en mensen die er zijn. Hieronder geven we een kort overzicht hoe we verschillende groepen willen helpen.

Wegvallen van structuur

Doordat dagbestedingslocaties en scholen gesloten zijn, verdwijnt voor een grote groep kwetsbare mensen de structuur. Dit heeft niet alleen een grote impact op henzelf, maar kan ook gevolgen hebben voor hun omgeving. Doordat zij moeilijk kunnen omgaan met deze verandering, kunnen ze terugvallen in oude patronen. Dit kan overlast veroorzaken, ook in de openbare ruimte. Telefonisch en digitaal contact kan helpen, maar is niet altijd genoeg. Daarom kijken we verder naar andere oplossingen.

Eenzaamheid

Naast structuur bieden dagbestedingslocaties ook een sociaal netwerk. Veel ouderen missen nu het contact met anderen dat ze op deze plekken hadden. Veel ouderen krijgen daarom nu individuele hulp in plaats van groepsbegeleiding of dagbesteding. Hulp die bijvoorbeeld plaatsvindt via telefonisch contact of beeldbellen. We onderzoeken welke aanvullende rol de gemeente kan spelen om deze groep te ondersteunen.

Kwetsbare leerlingen

Kinderen en jongeren met problemen merken de gevolgen van het uitvallen van school. Kinderen in het speciaal onderwijs hebben telefonisch contact met hun leerkracht. Niet alleen om het schoolwerk te controleren, maar ook om te vragen hoe het thuis gaat. Daarnaast bieden orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werk, CJG, wijkteam, jeugdhulpaanbieder of gezinsvoogd ondersteuning als extra aandacht nodig is. Voor jongeren met problemen thuis of op straat is een professioneel netwerk actief.
School biedt naast structuur voor kinderen een veilige plek. We onderzoeken of we voor kinderen met een kwetsbare thuissituatie opvang kunnen regelen.

Mensen zonder eigen thuis

In opvanglocaties Omnizorg, Moviera (vrouwenopvang) en MOJ (jongerenopvang) worden extra maatregelen genomen om cliënten en medewerkers te beschermen. Ook wordt gekeken naar tijdelijke huur van andere locaties, zodat er minder mensen dicht bij elkaar leven.

Financiële hulp van de gemeente

Onze dienstverlening voor uitkeringen loopt gewoon door. Hulp bieden we zoveel mogelijk telefonisch en digitaal. De voedselbank staat onder druk, maar hoeft in Apeldoorn nog niet te sluiten.
Ondernemers die dankzij de coronacrisis in problemen komen kunnen gebruik maken van Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstanding Ondernemers).

Meer informatie over hulp en maatregelen

Wilt u meer weten over hoe gemeente Apeldoorn omgaat met de coronacrisis? Lees dan de brief aan de gemeenteraad van 26 maart.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06-17732224