Apeldoorn laat 20 boeren een cursus en coaching volgen voor natuurinclusieve landbouw

Foto: Pixabay

Dit voorjaar kunnen twintig ondernemers met een boerenbedrijf in de Cleantech Regio zich inschrijven voor een cursus en coachingstraject natuurinclusieve landbouw, een duurzame vorm van bedrijfsvoering, met aandacht voor natuur en landschap. Tijdens deze opleiding leren boeren hoe zij het natuurlijk kapitaal rondom het bedrijf zo optimaal mogelijk kunnen benutten.

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie. Het maakt gebruik van wat de natuur te bieden heeft, het versterkt de biodiversiteit op en rond het boerenland en belast de natuur zo min mogelijk. Deelnemers aan de training leren hoe zij kringlooplandbouw, biodiversiteit en landschapsbeheer met elkaar kunnen verbinden.

Het stimuleren van natuurinclusieve landbouw is belangrijk, omdat het de landbouwsector helpt om te voldoen aan de maatschappelijke vraag naar meer duurzame werkwijzen. Daarnaast zijn er nieuwe voorwaarden van het Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Als steeds meer ondernemers met een boerenbedrijf overgaan op deze manier van landbouw bedrijven, kunnen we aan de voorwaarden voldoen.

Europese subsidie

De vier Cleantech-gemeenten Apeldoorn, Lochem, Voorst en Brummen hebben Europese subsidie binnengehaald om boeren in de regio te faciliteren om de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw te maken. Partners in dit project zijn de gemeenten Apeldoorn, Lochem, Voorst en Brummen, een aantal landgoederen, LTO Noord afdeling Achterhoek Noord, Collectief Veluwe, ANV Veluwe IJssel Zoom, LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe, Natuurmonumenten en GNMF. Ondernemers met een boerenbedrijf krijgen via dit netwerk alle informatie over deze training per mail toegezonden.

Meer informatie: natuurinclusieve landbouw in Apeldoorn

Dit is een gezamenlijk bericht van de Cleantech-gemeenten Apeldoorn, Lochem, Voorst en Brummen. Dit project is tot stand gekomen met ondersteuning van de Provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Kijk op de website van ELFPO voor meer informatie.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.