Gesprek zonneparken en windmolens hervat na corona-pauze

In de komende jaren willen we in onze regio fors minder CO2 uitstoten, met behulp van energie uit wind en zon.

Hoe?

Hoe we dit willen doen, staat beschreven in de Concept Regionale Energie Strategie (RES). Hierin staat ook waar nieuwe zonneparken en windmolens kunnen komen. De gesprekken hierover, in maart, waren uitgesteld vanwege de coronacrisis. Nu de corona-maatregelen verruimd zijn, beginnen de gesprekken en bijeenkomsten weer.

Wilt u meepraten?

Gemeenten in de Cleantech Regio gaan na 1 augustus in gesprek met inwoners over de Concept RES. Op woensdag 2 september organiseert de gemeente Apeldoorn tussen 19:00 en 22:00 uur een themabijeenkomst over de RES, in aanloop naar de raadsbesprekingen over de RES op 17 en 24 september. Deze is voor iedereen toegankelijk. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de RES en kunt u uw mening geven. Via internet kunt u de bijeenkomst live volgen en ook digitaal reageren en vragen stellen. Vanwege de coronamaatregelen kan een maximum aantal deelnemers ook ter plekke deelnemen in de zaal. Aanmelden kan alvast via het aanmeldformulier.

Wat gebeurt er met uw inbreng?

Wij horen graag wat u van de Concept RES vindt. Uw inbreng leidt uiteindelijk tot een kaart van het gemeentelijke grondgebied. Op de kaart staan mogelijke gebieden voor zonneparken en windmolens. Komend jaar wordt stap voor stap duidelijker waar deze kunnen komen. Het stappenplan voor de definitieve RES duurt volgens planning tot voorjaar 2021.

Het concept-plan bekijken en reageren

De complete Concept RES van de Cleantech Regio kunt u alvast bekijken op het RES platform van de Cleantech Regio. Hier vindt u naast aanvullende informatie, data en mogelijkheden om mee te praten ook een online reactieformulier waarmee u alvast uw reactie kunt geven. Op deze website vindt u ook een overzicht van alle bijeenkomsten in de verschillende gemeenten.

Zo is het concept-plan tot stand gekomen

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen hebben het afgelopen jaar samen met de waterschappen, provincie Gelderland en met bedrijven, inwoners, netbeheerder en maatschappelijke organisaties de Concept RES opgesteld. Er werden werksessies georganiseerd en ook een inwonersenquête over zonnevelden en windmolens. Uit de enquête bleek dat het inwoners duurzame energie belangrijk vinden maar ook aandacht voor een goede inpassing in het landschap. Lees meer over de Apeldoornse activiteiten en inbreng voor de RES.

Gesprek door corona verschoven

Maart 2020 was de Concept RES klaar. Door de coronacrisis wat het alleen niet mogelijk om persoonlijke, interactieve bijeenkomsten te organiseren. Daarom besloten de bestuurders in de Cleantech Regio om het proces stil te leggen en vanaf 1 augustus de activiteiten en gesprekken te hervatten. Dankzij de combinatie van bijeenkomsten en digitale hulpmiddelen kunnen meer mensen dan ooit meepraten, -denken en -doen.

Stappenplan naar schone energie

De RES Cleantech Regio wordt vastgesteld door de zeven gemeenteraden in onze regio en op 1 juli 2021 aan het Rijk aangeboden. Samen met de Energiestrategieën van de andere 29 energieregio’s in Nederland moet dit gaan zorgen voor 49% minder CO2-uitstoot in Nederland in 2030.
Onze regio komt tot een eerste bijdrage van ruim 1,2 TW oftewel terawatt. Dit staat gelijk aan 1,2 miljard kilowatt. Deze bijdrage getuigt van ambitie en samenwerking. Enkele uitgangspunten die in de concept-RES al naar voren komen zijn:

  • In onze regio zien we grotere kansen op het gebied van zonne-energie dan windenergie.
  • Windmolens plaatsen we liefst zoveel mogelijk langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen.
  • Het landschap is belangrijk. Die bepaalt mede hoe en waar we zonne-energie opwekken
  • Iedere twee jaar opnieuw bekeken

De RES richt zich op de productie van duurzame energie door zon en wind. Dat heeft een grote impact, op ons leven en op onze leefomgeving. Onze regio is een heel mooi stukje Nederland waar we voorzichtig mee om willen – en moeten gaan. Elke twee jaar wordt de Regionale Energie Strategie opnieuw bekeken, tegen het licht van de laatste technische ontwikkelingen en maatschappelijke inzichten.

Meer informatie

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.