Gemeente start met subsidies voor Projectenregeling Cultuur

Foto: pixabay

De gemeente Apeldoorn start per 2022 met een nieuwe subsidieregeling voor culturele projecten.

Doel van gemeente

Het doel van deze “Projectenregeling Cultuur” is om activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan een levendige culturele sector voor de inwoners van Apeldoorn. Om de sector kennis te laten maken met deze nieuwe subsidie wordt al in 2021 proefgedraaid met de regeling. De pilot loopt van 1 januari tot en met 31 december. Culturele instellingen kunnen in dit jaar een bijdrage in hun project aanvragen van € 500,- tot en met € 10.000,-.

Nieuwe kansen en transparante verdeling

Met de Projectenregeling Cultuur ontstaan er kansen voor nieuwe én bestaande culturele initiatieven. Ingediende subsidieaanvragen worden naast inhoudelijke en organisatorische kwaliteit beoordeeld op hun betekenis voor Apeldoorn. “Door deze regeling bieden we ruimte voor nieuwe initiatiefnemers en nieuwe activiteiten. Cultuur is immers altijd in beweging en daar willen we met deze subsidie ruimte voor bieden”, aldus wethouder Detlev Cziesso van kunst en cultuur.

Stichtingen en verenigingen

Wel is deze regeling alleen bedoeld voor stichtingen en verenigingen. Inwoners kunnen namelijk al terecht bij het initiatievenfonds. Door heldere voorwaarden te scheppen is een transparante en effectieve verdeling van de middelen mogelijk. De gemeente draagt bij tot maximaal 50% van de begrote kosten. De aanvragers moeten zelf zorgen voor dekking van de andere helft. In pilotjaar 2021 is het mogelijk maximaal € 10.000,- aan te vragen voor een project. Vanaf 2022 wordt het ook mogelijk om voor grote culturele projecten (tot € 50.000,) een subsidie aan te vragen via de projectenregeling.

Drie elementen

Daarmee bestaat de nieuwe subsidiestructuur per 2022 uit de volgende drie elementen; een begrotingssubsidie voor de zes Apeldoornse basisinstellingen, de al bestaande subsidieregeling voor amateurkunst (AKC-regeling) en de nieuwe Projectenregeling Cultuur. Deze nieuwe subsidiestructuur voor de culturele sector is opgenomen in de Cultuur- en Erfgoednota 2021-2024 die per 1 januari van kracht wordt.

Meer informatie

Alle voorwaarden en andere informatie over de Projectenregeling Cultuur kunt u nalezen op www.apeldoorn.nl/subsidies. Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 januari 2021. Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt € 100.000,-.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.