Lokale snoei ‘Groeien in talenten’?

Foto: Google Street View

Apeldoorn heeft als comfortabele gezinsstad een aantrekkingskracht op jonge gezinnen. Deze trend zal zich in de komende jaren doorzetten.

Behoefte aan scholen in de wijk

Door deze groei van inwoners een toenemende behoefte aan scholen (PO) in de eigen wijk. De nabijheid van scholen de verbinding van leerlingen en buurtgenootjes bevordert. Gerry van Bruggen: “Om voor alle kinderen een veilige omgeving in het primair onderwijs (PO) te bieden is het aan te bevelen een breed aanbod, naast grote scholen ook kleine scholen, in de gemeente te hebben. Voor een deel van onze jonge inwoners het beter is om kleinschalig onderwijs, op een kleinere school te genieten: passend onderwijs. Zodat hun talenten de kans krijgen om te ontwikkelen en te groeien.”

Lokale snoei

Van Bruggen: “Het mogelijk opheffen van de PCBO Koningin Julianaschool (KJS), juist in deze Corona periode waarin een deel van de kinderen het al extra lastig heeft, zorgt voor het verminderen van het kleinschalig aanbod in onze gemeente. De KJS die door haar unieke karakter, het Talentonderwijs en de kleinschaligheid juist voor veel kinderen een passende en emotioneel veilige leeromgeving is. En dat moeten we behouden.” Het unieke karakter van de KJS gezien kan worden als een voorliggende voorziening. De kleinschalige school draagt bij aan het voorkomen van uitval, biedt plaats aan leerlingen die elders buiten de boot dreigen te vallen, c.q. zijn gevallen en legt minder druk op de jeugdzorg. Een blij kind op het zorgplein, bijdraagt aan rust in het gezien. Door de aangekondigde sluiting van de KJS, ‘Groeien in talenten’ het talentonderwijs als veilige leeromgeving wegvalt. Een ander mogelijk gevolg is dat leerlingen uit één gezin verdeeld moeten worden over meerdere scholen die ook nog eens op grotere afstand van de thuissituatie gelegen zijn.

Zorgelijke situatie

Lokaal Apeldoorn heeft gesprekken met betrokkenen gevoerd en deelt de zorgen van ouders en Medezeggenschapsraad over het wegvallen van zo een veilige leeromgeving. In de gesprekken komt naar voren dat zij onvoldoende betrokken zijn en worden door het PCBO bij deze ingrijpende veranderingen. Gedane beloftes worden niet nagekomen en er heerst een groot gevoel van onzekerheid bij de ouders. Daarnaast geven de ouders aan dat het aantal leerlingen naar verwachting, net als de afgelopen twee jaar, de komende jaren verder kan stijgen. Een tweede onderzoek dit bevestigd, het PCBO desondanks een al aangekondigde sluiting handhaaft en potentiële nieuwe leerlingen hierdoor elders worden ingeschreven.

Schriftelijke vragen

Van Bruggen: “Namens Lokaal Apeldoorn stelde ik vragen aan het college. Vragen over de voorgenomen sluiting van de Koningin Julianaschool van het PCBO. Het gaat natuurlijk om kwetsbare kinderen en daarvoor moeten we een zo veilig mogelijk omgeving in onze gemeente creëren.”

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.

Cookieinstellingen