Apeldoorn geeft inwoners met schulden meer grip op hun geld

Foto: ©Canva

Gemeente Apeldoorn gaat vaker saneringskredieten verstrekken bij schulden.

Apeldoorn helpt inwoners met schulden

Verantwoordelijk wethouder Maarten van Vierssen ziet het als een belangrijke stap: “We verwachten de komende jaren een toename van inwoners die zich melden voor schuldhulpverlening. Schulden leveren veel stress op. We willen deze mensen zo snel mogelijk weer grip geven op hun financiën. Door ze overzicht en zekerheid te geven, kunnen ze zich eerder richten op hun toekomst.”

Twee opties

Er zijn voor inwoners met problematische schulden twee soorten regelingen mogelijk; schuldbemiddeling of schuldsanering. Bij schuldbemiddeling maakt de gemeente, namens de inwoner, met iedere schuldeiser afspraken op maat. In de jaren erna moeten de afspraken met de schuldeisers worden nagekomen.

Bij schuldsanering maakt de gemeente ook afspraken met iedere schuldeiser, maar betaalt deze ook meteen af. De inwoner heeft bij schuldsanering vervolgens nog maar te maken met één schuldeiser, namelijk de gemeente waarmee één regeling wordt afgesproken. Door vaker te kiezen voor schuldsanering in plaats van schuldbemiddeling wordt de stand van zaken aan de voorkant meteen duidelijk en inzichtelijk. Dat heeft voordelen voor iemand met schulden, de schuldeisers en de gemeente.

Voordeel voor iemand met schulden

Bij schuldsanering is er nog maar één schuldeiser, namelijk de gemeente. U weet dus precies waar u aan toe bent aan het begin van het traject. Dat maakt het minder stressvol en geeft rust en ruimte. Als u gedurende het trajectextra inkomen ontvangt, kunt u dat houden en besteden zoals u wilt.

Voordeel voor de schuldeiser

Schuldeisers geven aan dat het prettiger is om direct het afkoopbedrag te ontvangen en daarmee het dossier te kunnen sluiten. Anders blijft het een proces van investeren in administratie- en incassokosten, waarbij het onzeker blijft of op termijn de afbetaling gerealiseerd wordt.

Voordeel voor de gemeente

Eenduidige afspraken aan de voorkant zorgen voor minder en administratieve rompslomp en heronderzoeken tijdens het traject. Die tijdswinst kan worden ingezet om inwoners beter en persoonlijker te begeleiden in een andere aanpak van hun financiën in de toekomst. Dit kan terugval voorkomen.