Fundament voor kansrijke toekomst van jongeren in Apeldoorn

Foto: ©Canva

Op 15 april hebben wethouders Nathan Stukker en Detlev Cziesso, samen met zo’n 40 andere organisaties en namens de gemeente, het ‘fundament voor samenwerking’ getekend om de Apeldoornse jeugd een kansrijke toekomst te geven.

Startschot fundament

Daarmee is het startschot gegeven voor verregaande samenwerking door onderwijs, kinderopvang, CJG, jeugdhulp, welzijn- en jongerenorganisaties. In Apeldoorn wonen ruim 25.000 jeugdigen. Hun ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor een gezonde en veilige opvoeding. Als samenleving dragen vele organisaties hun steentje bij door te zorgen voor een veilige omgeving, goed onderwijs en toegang tot sport en cultuur. Onderwijs en jeugdhulp staan samen met ouders rondom de jeugdige als ondersteuning of professionele hulp nodig is: met preventie als fundament, ondersteuning waar nodig en specialistische hulp waar moet.

Het fundament beschrijft de volgende ambities

  • Onze jeugd groeit zo veilig en kansrijk mogelijk op
  • Wij versterken opvoeders in de eigen rol en verantwoordelijkheid
  • Wij zorgen voor professionele hulp als dat nodig is

Ondersteuning wanneer nodig

De verantwoordelijk wethouders Stukker en Cziesso; ‘Gelukkig gaat het met verreweg de meeste kinderen en jongeren in Apeldoorn heel goed. Ze gaan met plezier naar school, groeien op in een goede sfeer met fijne mensen om zich heen, hebben vriendjes en hobby’s. Soms gaat dat niet vanzelf en dan spannen wij ons in om dat te doen wat nodig is. Wanneer kinderen en hun ouders voor kortere of langere periode hulp nodig hebben dan is het goed dat iedereen werkt vanuit dezelfde visie; aansluitend bij de kracht van het kind en het gezin, met hulp van de omgeving. Dit fundament zorgt ervoor dat we als partners elkaar nog beter weten te vinden en elkaars sterke punten bundelen zodat we ieder kind en gezin net dat zetje kunnen geven waardoor ze het weer zelf kunnen.’

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.