34 Apeldoorners krijgen koninklijke onderscheiding van burgemeester en wethouders

Foto: ©Maximaal Sales

Ter gelegenheid van Koningsdag 2021 hebben 34 inwoners van de gemeente Apeldoorn een koninklijke onderscheiding gekregen. 28 van hen werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 6 Apeldoorners werden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

‘Lintjesregen’ ook dit jaar anders dan anders

Door de corona-maatregelen voltrok de lintjesregen zich niet tijdens een feestelijke live bijeenkomst, zoals anders. Net als vorig jaar kregen alle gedecoreerden een telefoontje van burgemeester Ton Heerts, waarin hij hen vertelde dat het de Koning heeft behaagd hen te onderscheiden vanwege hun verdiensten voor de samenleving. Direct na dat telefoontje ging de deurbel en stond één van de Apeldoornse wethouders op de stoep met de versierselen, behorende bij de Koninklijke onderscheiding.

Naast de blauwe doos met de onderscheiding, kregen de gedecoreerden een boeket bloemen, een taart en een mooi boek over onderscheidingen. Ook was er een brief van de burgemeester met de tekst van de toespraak die hij bij de uitreiking tot hen gericht zou hebben.

Mevrouw H.J. van der Bij-Berends (57 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Van der Bij doet al heel veel jaren vrijwilligerswerk voor verschillende organisaties. Onder meer bij het Apostolisch Genootschap. Een andere organisatie waarvoor zij jaren vrijwilligerswerk heeft gedaan, is katholieke basisschool De Schakel, locatie Muntersdonk. Ook is mevrouw Van der Bij al sinds de oprichting vrijwilliger bij Stichting Peace Is The Way.

Mevrouw M.W.C. Blom-Paalman (67 jaar, Loenen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

In bijna elk dorp zijn er van die onmisbare mensen die zorgen voor verbondenheid. Mevrouw Blom is zo iemand voor het dorp Loenen. Ze doet al heel lang heel veel voor de Loenense samenleving en het Loenense verenigingsleven. Ze is voorzitter van Stichting de Bruisbeek, een belangrijke plek voor het sociale contact van ouderen. Ze is ook vaak te vinden bij voetbalvereniging Loenermark om allerlei klussen te doen. Mevrouw Blom zat ook een aantal jaren in de Dorpsraad van Loenen, waarbij ze altijd opkwam voor de ouderen.

Mevrouw N.J. Bok-Houtman (65 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Bok deed zo’n 30 jaar vrijwilligerswerk bij ZOA, een internationale organisatie die hulp biedt aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. Ze is ook vrijwilliger bij CODA. Ze haalt en brengt boeken voor mensen die door hun leeftijd of ziekte niet mobiel zijn. Verder deed ze tot voor kort vrijwilligerswerk voor ZICHT055, het magazine van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en is ze nog actief voor de Gereformeerde Bond. Sinds kort is mevrouw vrijwilliger bij Dorcas.

De heer M.W. Bout (80 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Bout is de ‘duizendpoot’ en ‘regelneef’ bij Stichting De Veste. Hij is ook vrijwilliger bij Phoenix, de Apeldoornse vereniging voor internationale dans, zang en muziek. Hij was daar ook een groot aantal jaren bestuurslid. Na zijn pensionering werd de heer Bout lid van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), een belangenorganisatie voor senioren. Later kwam hij in het bestuur van de afdeling Apeldoorn en Epe van de KBO, waar hij al jaren de spil in de organisatie is.

De heer F.H.H. Bouwmeester (68 jaar, Beemte Broekland, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Bouwmeester stopt al jaren heel veel energie in onderzoek naar de geschiedenis van Beemte Broekland en omgeving. Daarmee houdt hij het verleden van Beemte Broekland levend. Hij was ook bestuurslid en later voorzitter van Oranjevereniging Beemte Broekland. In die rol heeft hij het Oranjefeest laten uitgroeien tot een echt dorpsfeest voor jong en oud. Daarnaast heeft de heer Bouwmeester zich ingezet voor de Dorpshuisvereniging en heeft hij de Oldtimerclub Beemte Broekland opgericht.

De heer A. Dijkerman (44 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Dijkerman is het boegbeeld van Hart van Zuid. Als bestuurslid van de winkeliersvereniging is hij al 20 jaar de drijvende kracht achter veel activiteiten. Het zijn niet alleen de feestelijke gebeurtenissen waar de heer Dijkerman zijn best voor doet. Ook als er problemen zijn op het plein doet hij daar wat aan. Hij is ook het sociale gezicht op het Adelaarsplein. Met kerst laat hij wensen vervullen bij wooncentrum Avondzon en regelt hij kerstpakketten voor het Leger des Heils.

De heer J. Dikkers (73 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Dikkers zet zich al bijna 40 jaar als vrijwilliger in bij een maatschappelijke voorziening waar veel Apeldoorners elke dag van kunnen genieten. Hij is namelijk al die tijd al voorzitter van Stichting Zwembad Noord-Oost die zwembad de Sprenkelaar exploiteert. Verder had en heeft hij nog steeds verschillende functies bij golfclub De Breuninkhof. Na zijn pensionering heeft de heer Dikkers met zijn jarenlange ervaring als internationaal politieadviseur meegewerkt aan projecten om de mondiale solidariteit te bevorderen.

Mevrouw P.C. van Hardeveld (83 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Van Hardeveld heeft 18 jaar geleden een deel van haar woning beschikbaar gesteld voor Triskell, centrum voor begeleiding van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Ze is daar zelf lange tijd een zorgzame ‘moeder’ geweest voor cliënten en medewerkers. Toen Triskell in 2014 stopte, stelde mevrouw Van Hardeveld haar huis ter beschikking aan Stichting Huis van Levenskunst voor opvang van kwetsbare ouderen. Met haar 83 jaar is ze nog steeds één van de drijvende krachten achter die stichting.

De heer R. ten Hooven (69 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Ten Hooven is ouderling en diaken geweest van de Open Huis Kerk van de Hervormde Gemeente Apeldoorn en van het Kruispunt. Sinds een aantal jaren is hij penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de wijkgemeente Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren. De heer Ten Hooven is ook vrijwilliger bij het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Verder was hij 3 jaar lang penningmeester van het CoIombinehuis van Herman van Veen, waar ernstig zieke kinderen op verhaal konden komen.

De heer J.L. Jacobs (66 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Jacobs heeft lange tijd bij Jeugdhuis De Enk van het Leger des Heils gewerkt. Later werkte hij op de MeerZorg, een specialistisch verpleeghuis voor complexe zorgvragen en palliatieve zorg. De heer Jacobs doet ook al heel lang vrijwilligerswerk. Onder meer bij De Drie Ranken, waar hij vol enthousiasme activiteiten voor de jeugd organiseert. Hij was actief als jeugddiaken, verzorgde huiscatechese, huisfotograaf en onderhoudt individueel contact met de jongeren. In de buurt waar de heer Jacobs woont, wordt hij gekscherend de ‘buurtconciërge’ genoemd. Hij is ook mantelzorger voor een aantal personen.

De heer R. Klein (60 jaar, Ugchelen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Sinds een ongeval bijna 20 jaar geleden heeft de heer Klein een lichamelijke beperking. Hij ging niet bij de pakken neerzitten en begon als vrijwilliger anderen te helpen. Bij Parc Spelderholt in Beekbergen gaf hij kinderen met een verstandelijke beperking training om hen sociale vaardigheden te leren. En vanuit het mentorschap Gelderland/Overijssel begeleidt hij probleemgezinnen of alleenstaanden als ze er zelf niet meer uitkomen. De heer Klein is ook vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Nederland, waar hij cursisten begeleidt en hen helpt weer een plek en doel in het leven te vinden.

De heer A.W. Kobussen (77 jaar, Loenen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Kobussen doet veel vrijwilligerswerk binnen de Loenense gemeenschap. Voor de Franciscus en Clara parochie bijvoorbeeld, en dat dan al meer dan 25 jaar. En vanaf de oprichting is hij zo’n 10 jaar lang voorzitter geweest van stichting Vrienden van de Heilige Antonius Abt. Hij was daar ook voorzitter van een aantal commissies. Verder heeft de heer Kobussen meegeholpen bij de bouw van een nieuw clubhuis voor Scouting Valeouwe.

Mevrouw drs. M.L.C. Koch-Hekstra (69 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) en de heer drs. J.F.L.M. Koch (74 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer en mevrouw Koch ontvangen beiden een onderscheiding voor het vrijwilligerswerk dat ze al heel veel jaren in Afrika doen. In het dorp Rhotia in Tanzania hebben ze het Rhotia Valley Project gerealiseerd. Rhotia Valley Children’s Home biedt in 3 gezinshuizen onderdak en verzorging aan 38 weeskinderen. Er zijn diverse deelprojecten uitgevoerd op het gebied van educatie, werkgelegenheid en ondernemen. Met het project biedt de stichting van de heer en mevrouw Koch de dorpelingen een beter en menswaardig bestaan. Het project is voor een groot deel self supporting.

De heer G. List (72 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer List organiseert sportevenementen. Hij zat 15 jaar in het bestuur van de Politie Sport Vereniging Apeldoorn. Hij heeft wielerwedstrijden en fietstoertochten georganiseerd, waarbij vaak geld werd ingezameld voor een goed doel. Na zijn pensionering heeft de heer List de seniorenvereniging voor de politie Noord Oost Gelderland opgericht, waarvan hij voorzitter werd. Zo zorgt hij voor versterking van de saamhorigheid tussen de gepensioneerden. Bij zorgorganisatie Klein Geluk introduceerde hij het duo-fietsen om ouderen te laten genieten in de buitenlucht.

Mevrouw J. Maljaars-Keur (76 jaar, Lieren, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Maljaars is vrijwilliger bij verschillende zorginstellingen. Al ruim 20 jaar komt ze bijna elke dag in Het Zonnehuis in Beekbergen. Mevrouw Maljaars begeleidt al 15 jaar de tweewekelijkse zangmiddag op locatie De Markenhof in Beekbergen
Verder is ze bijna 10 jaar op veel gebieden als vrijwilliger actief bij verpleeghuis Heemhof in de Apeldoornse wijk De Maten. Ze kookt met de kookclub, wandelt met cliënten en helpt cliënten om hun familie te bezoeken. Kenmerkend voor mevrouw Maljaars is de vanzelfsprekendheid waarmee ze haar vrijwilligerswerk doet.

De heer H.H. Meijer (65 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Meijer is al meer dan 45 jaar actief als vrijwilliger op het gebied van reddend zwemmen. Hij geeft zwemles bij de Reddingsbrigade Apeldoorn. Hij leert mensen wat je moet doen als je met een auto in het water terechtkomt. En hij werkt mee bij de bewaking van heel veel evenementen. Verder is de heer Meijer heel lang zwemtrainer geweest bij Stichting Zwem Trim Apeldoorn, en later ook bestuurslid. Bij Trim Apeldoorn is hij trainer en bestuurslid.

De heer N. Niessink (56 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Niessink is een icoon binnen de kappersbranche. Hij heeft veel betekend voor de ontwikkeling van de hele kapperswereld, vooral ook omdat hij aandacht heeft voor de jeugd en ontwikkeling van talent. Met de oprichting van Kappersgroothandel Apeldoorn (het huidige Ministry of Beauty) heeft hij een trend gezet. De heer Niessink heeft belangeloos meegedaan aan diverse activiteiten binnen de kappersbranche die een goed doel dienen of bijdragen aan het behoud van het milieu. Hij is al meer dan 25 jaar een grote inspirator van de kappersbranche.

Mevrouw L.E. Peters (74 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Peters doet vrijwilligerswerk voor lokale en internationale goede doelen, altijd voor de medemens die hulp nodig heeft. Zo heeft ze 50 jaar lang vrijwilligerswerk gedaan voor de kerkelijke beweging Missie Ontwikkeling en Vrede, die zich inzet voor kansarmen in ontwikkelingslanden. Bij de Wereldwinkel Apeldoorn is mevrouw Peters al ruim 25 jaar vrijwilliger. Ze is daar nu, op 74 jarige leeftijd, nog altijd actief.

De heer Th. Van Ree (64 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van Ree is al bijna de helft van zijn leven betrokken bij zwembad de Sprenkelaar. Hij is namelijk al 30 jaar bestuurslid bij Stichting Zwembad Noord-Oost, dat het zwembad exploiteert. Als bestuurder investeert hij veel tijd in het zwembad. Zijn ervaring en nuchterheid hebben de Sprenkelaar veel gebracht. Zo heeft de heer Van Ree heel lang als vrijwilliger veel werk gedaan voor een maatschappelijke voorziening waar veel Apeldoorners elke dag van kunnen genieten.

De heer G.H.H. Rensink (75 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Rensink heeft belangrijk onderzoek gedaan naar het aanmeten van mondstukken voor musici die een blaasinstrument bespelen. Met de kennis die hij zo opdeed heeft hij heel veel muzikanten uit de hele wereld een mondstuk aangemeten. Zijn specialisme heeft muzikanten op alle niveaus verder geholpen bij hun hobby of beroep. Hij heeft ook veel betekend voor mensen die door een medische beperking geen blaasinstrument konden bespelen. Met zijn werk heeft de heer Rensink het spelplezier voor heel veel muzikanten vergroot. Daarnaast is hij al meer dan 50 jaar vrijwilliger bij het Leger des Heils, onder meer met de muziekopleiding van de jeugdmuzikanten en als jeugddirigent en dirigent. Zijn bijdrage voor de muziek is van grote maatschappelijke waarde.

De heer A.A.J. Reumer (76 jaar, Lieren, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Reumer was lange tijd lector en bestuurslid bij De Drie Ranken. Verder was hij penningmeester en later voorzitter van de Nederlandse Kampeer Club. Als voorzitter gaf hij leiding aan de vereniging in de fase waarin die groeide van ruim 30.000 naar bijna 50.000 leden. Hij was lid van de ledenraad van Rabobank Apeldoorn en van de cliëntenraad van Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn-Zutphen. Samen met een aantal dorpsgenoten heeft de heer Reumer Buurtbusvereniging Oosterhuizen opgezet en hij is een van de oprichters van Stichting Hartveilig Lieren, die ervoor heeft gezorgd dat er in Lieren en omgeving AED’s zijn gekomen.

De heer V.A.C. Rietvelt (59 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Rietvelt is vrijwilliger bij Don Bosco Apeldoorn, in 2019 vierde hij zijn 25-jarig jubileum als vrijwilliger. In die periode heeft hij ook een aantal jaren bestuurlijk werk gedaan binnen de landelijke organisatie Don Bosco Werken Nederland. Zo’n 15 jaar geleden heeft hij Stichting Vrienden van Don Bosco Apeldoorn opgericht om extra geld binnen te halen voor het werk dat het jeugd- en jongerencentrum doet.

De heer G. van Roekel (71 jaar, Uddel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van Roekel heeft de afgelopen 40 jaar veel vrijwilligerswerk gedaan. Voor een deel deed hij dat vanuit de Prins Willem-Alexanderschool in Uddel waarvan hij heel lang directeur is geweest. Vanuit de school zette hij acties op om geld binnen te halen voor goede doelen. Hij is heel lang lid geweest van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente, waar hij een grote bijdrage heeft geleverd aan het beleidsplan. Verder is de heer Van Roekel vrijwilliger bij Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel. Hij vervult nu nog steeds een bijzondere rol in het sociale leven in en buiten het dorp.

De heer A.C. Roeterd (78 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Dankzij de inzet van de heer Roeterd hebben generaties Apeldoorners zorgeloos kunnen zwemmen en hebben honderden kinderen zwemles gekregen. Hij was al voor de oprichting van de Sprenkelaar bij het zwembad betrokken. En vanaf de opening van het zwembad, nu zo’n 50 jaar geleden, is hij bijna elke dag betrokken geweest bij het reilen en zeilen van deze belangrijke zwemvoorziening in Apeldoorn. Tot vorig jaar was hij penningmeester binnen het bestuur. De degelijke en verantwoorde manier waarop hij zijn taak als penningmeester invulde, heeft geleid tot een gezond zwembad.

De heer R.E. Taselaar (83 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Na zijn pensionering als tandarts is de heer Taselaar zich gaan bezighouden met het vertellen van onbekende of vergeten verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. In de loop van de jaren heeft hij meer dan 150 artikelen gepubliceerd. Zijn interesse voor die verhalen heeft de heer Taselaar gecombineerd met zijn interesse als filatelist. Hij heeft een relatie gelegd tussen de geschiedenis van de post en menselijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Met zijn werk heeft de heer Taselaar vergeten mensen weer een gezicht gegeven. Hiermee heeft hij als niet-beroepshistoricus een indrukwekkende bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog.

Mevrouw G. Visser-van Voorst (75 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Visser begon haar professionele loopbaan als kleuterjuf, maar werd al snel logopediste binnen het onderwijs. Ze zocht voortdurend manieren om de logopedie te professionaliseren en heeft die opkomende beroepsgroep geholpen een plaats te krijgen binnen onderwijs en zorg. Dankzij haar begeleiding zijn veel Apeldoornse kinderen met spraak- en taalproblemen het beter gaan doen op school. Na haar pensionering bleef mevrouw Visser als logopediste vrijwillig mensen helpen. Ze is ook actief als vrijwilliger bij de Boeken aan Huis-service van CODA en bij theater Orpheus. Mevrouw Visser laat zien dat ouderen nog volop meetellen en van belang kunnen zijn voor de samenleving.

De heer L.J. van de Vrugt (56 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van de Vrugt is al 25 jaar vrijwilliger bij voetbalclub Apeldoornse Boys. Daar begon hij mee in 1995, toen de club een moeilijke periode doormaakte, vooral wat de financiën betrof. Hij wist te voorkomen dat de club failliet ging. Daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het voortbestaan van de club. De heer Van de Vrugt zet zich ook in voor andere zaken binnen de club. Zo coördineert hij de voetbalzaken en is hij al jaren aanspreekpunt voor facilitaire zaken, de accommodatie en de bar.

Mevrouw J.M. van Vuuren-van der Hoog (62 jaar, Uddel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Van Vuuren maakt al heel lang veel tijd vrij om er te zijn voor anderen die hulp kunnen gebruiken. Als lid van Vrouwenvereniging Hanna doet ze mee aan activiteiten om geld bij elkaar te brengen voor de instandhouding van de kerkelijke gemeente. Ze doet heel veel voor de Hervormde Gemeente Uddel. En ze is al heel lang vrijwilliger bij Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel. Ze bezoekt 70-plussers om te zien hoe het met hen gaat en helpt bewoners van de zorglocatie van Philadelphia in Uddel. Met haar inzet draagt mevrouw Van Vuuren bij aan versterking van de sociale samenhang in de Uddelse gemeenschap.

Mevrouw F. Waanders-Reuvekamp (75 jaar, Loenen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Waar in Loenen activiteiten zijn, is mevrouw Waanders te vinden. Ze is bijna 30 jaar lang secretaris geweest van het Loenense Schaapscheerdersfeest. Ze is bestuurslid geweest van de Dorpsraad Loenen en van Stichting Schaapskudde Loenen. Ze is of was vrijwilliger bij Stichting de Bruisbeek, De Zonnebloem, de Vrouwen Contactgroep Loenen en Stichting Wijnand Hacfort, die Kasteel ter Horst steunt. Verder heeft ze 10 jaar lang voor Vereniging Loenen Zonnedorp alle voorkomende en ondersteunende werkzaamheden gedaan. Mevrouw Waanders is een prachtig voorbeeld van naoberschap.

De heer J.H.W. van Weerdenburg (70 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Al bijna 35 jaar is de heer Van Weerdenburg actief bij het Gelders Opera- en Operette Gezelschap. Hij is er penningmeester geweest en is nu administrateur. Samen met het bestuur wist hij de vereniging ook in soms moeilijke periodes draaiende te houden. Daarnaast helpt hij ook bij allerlei andere werkzaamheden binnen de vereniging. De heer Van Weerdenburg is ook al heel lang lid van het Acolythencorps Pius X van de Onze Lieve Vrouwekerk. Hier heeft hij diverse functies bekleed, waaronder ook weer die van penningmeester.

De heer H.B. Wijnholds (74 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Voordat de heer Wijnholds in de jaren negentig naar Apeldoorn verhuisde, was hij al actief als vrijwilliger. En ook in Apeldoorn bleef hij vrijwilligerswerk doen. Hij is wijkouderling en scriba geweest in de PKN-wijkgemeente rond de Julianakerk. En hij was een tijd voorzitter van vrijwilligersorganisatie De Kap. Na zijn pensionering werd de heer Wijnholds voorzitter van vrijmetselaarsloge De Veluwe. Sinds een aantal jaren is de heer Wijnholds voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het appartementengebouw waar hij woont.

De heer J.A. Wolffensperger (75 jaar, Hoenderloo, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Als de heer Wolffensperger zich als vrijwilliger aan iets verbindt, is hij daar heel trouw aan. Hij is meer dan 36 jaar penningmeester geweest van de Hoenderlose Zaken Vereniging. En al tientallen jaren is hij penningmeester van de braderiecommissie. Twintig jaar geleden kwam hij in actie toen het eigendom van de begraafplaats van De Heldringkerk dreigde over te gaan naar de gemeente. Samen met anderen richtte hij Stichting Begraafplaats Hoenderloo op en hij zit nu nog steeds in het bestuur. Zo heeft de heer Wolffensperger zich met veel activiteiten op veel manieren belangeloos ingezet voor de samenleving in het dorp Hoenderloo.

De heer G. Woudenberg (69 jaar, Beekbergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Al 60 jaar speelt de heer Woudenberg bij harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen. Bijna al die tijd vervulde hij wel een of andere functie binnen de vereniging en sinds zijn pensionering 6 jaar geleden is hij voorzitter. Naast besturen steekt hij ook graag de handen uit de mouwen. Daarnaast is de heer Woudenberg als vrijwilliger ook actief bij andere organisaties. Hij is voorzitter van Stichting Vrienden Zorgcentrum De Vier Dorpen, was penningmeester van Stichting Dorpshuis Beekbergen en voorzitter van de Raad van Toezicht van Thuiszorgbureau Jacobs. Op dit moment is hij penningmeester van Stichting Fonds Beekbergen.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.

Cookieinstellingen