PvdA Gelderland wil ondergronds brengen van hoogspanningslijnen stimuleren

Foto: ©Canva

De afgelopen tijd hebben er consultatiebijeenkomsten plaatsgevonden in het kader van der Midterm Review, die vandaag als Kadernota wordt vastgesteld in de Provinciale Staten van Gelderland. Tijdens deze bijeenkomsten kwam een wens bijzonder vaak naar voren: het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen.

Veel vraag

Deze wens werd zowel in de bijeenkomst geuit die door PvdA Gelderland zelf werd georganiseerd, maar ook bij de bijeenkomst van de provincie zelf op 10 april jongstleden. Onder meer uit Zutphen en Apeldoorn werd benoemd dat inwoners dit zogenaamde verkabelen graag zien gebeuren. Ook door middel van veel mails van Gelderse inwoners is het verkabelen onder onze aandacht gekomen.

Verkabelen

De PvdA heeft naar deze wens geluisterd en deze naast het advies van de Gezondheidsraad gelegd. Verkabelen is belangrijk als voorzorgsbeleid binnen de volksgezondheid. Er zijn sterke aanwijzingen voor een oorzakelijk verband van de elektromagnetische velden rond de hoogspanningslijnen en het ontstaan van leukemie bij kinderen. Ook zijn er momenteel onderzoeken naar verbanden met andere ziektes en aandoeningen.

Binnen de bebouwde kom onder de grond

De Nederlandse regering heeft uitgesproken dat hoogspanningslijnen binnen de bebouwde kom uiterlijk in 2030 in ieder geval ondergronds moeten zijn gebracht. In de provincie Gelderland hebben wij onder meer de ambitie ‘Gezond, veilig, schoon en welvarend’. Hierin is het uitgangspunt dat er een gezonde leefomgeving voor inwoners en bedrijven wordt geboden. De provincie zet, samen met partners, in op het uitvoeren van bodem- en ondergrondse taken. Denk hierbij aan saneringen, maar ook aan het verkabelen. Gedeputeerde Staten heeft vanwege deze reden gesproken met onder meer de gemeentebesturen van Zutphen, Apeldoorn, Lingewaard, Overbetuwe, Hattem en Ede. Deze gemeenten staan, net als andere Gelderse gemeenten, onder druk wat betreft het uitvoeren van hun reguliere taken.

Veilige, gezonde leefomgeving

Vanuit het perspectief van de volksgezondheid en vanuit de provinciale ambitie met betrekking tot een veilige, gezonde leefomgeving is er reden genoeg om gemeenten financieel te ondersteunen. Daarom stelde de PvdA, samen met het CDA, een motie op om in het kader van de Perspectiefnota 2022 verder in overleg te gaan met de eerdergenoemde gemeenten. We willen graag zien dat voor de behandeling van deze Perspectiefnota een voorstel richting Provinciale Staten komt voor een passende bijdrage van de provincie aan deze verkabeling. De motie werd ook mede ingediend door VVD, GroenLinks, ChristenUnie, en SGP.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.