Nieuwbouw woningen voor Veldhuis en Kayersmolen-Noord

Foto: @Gemeente Apeldoorn/Maximaal Sales

Apeldoorn is een groeiende stad. De afgelopen vijf jaar kreeg onze gemeente er bijna zesduizend inwoners bij.

Herbestemming nieuwbouw woningen

Om aan de grote woningbehoefte te voldoen wil de gemeente nieuwbouw realiseren langs de kanaaloevers en het spoor. Ook zetten we waar mogelijk in op herbestemming. Streven is om te bouwen met veel aandacht voor zichtbare kwaliteit en groen. In het Apeldoorn van de toekomst is er in de stad meer variatie te zien in soort bebouwing en ook de hoogte van bebouwing. We streven naar een parkachtige (binnen)stad die stedelijker en markanter wordt.

Voor twee specifieke gebieden zijn nu gebiedsvisies ontwikkeld waar de gemeente en de betrokken ontwikkelaars mee aan de slag gaan de komende jaren. Dat zijn Veldhuis en Kayersmolen-Noord.

Veldhuis

Veldhuis is de naam van het gebied tussen het Apeldoorns Kanaal, het spoor, de Molendwarsstraat en Molenstraat Centrum. In deze buurt liggen onder andere het complex van Royal Talens, de voormalige Nettenfabriek, meerdere onderwijsinstellingen, twee supermarkten en ook woningen. De gemeente heeft met het bureau Bura urbanism een gebiedsvisie gemaakt voor dit gebied. Deze visie vormt het kader voor de gefaseerde gebiedsontwikkeling die plaats gaat vinden in dit gebied en naar schatting zo’n 10 jaar zal duren.

Behoud erfgoed

In Veldhuis is het streven om stedelijkheid te combineren met de kwaliteiten van de omgeving en behoud van industrieel erfgoed. Het wordt een autoluwe wijk met kwalitatief hoogwaardige groene openbare ruimte, mét Kayersbeek. In de visie is sprake van een mix van wonen en werken en een variëteit in hoogte van de bebouwing.

In de gebiedsontwikkeling van Veldhuis zijn de herontwikkeling van de Nettenfabriek en de verplaatsing van Talens belangrijke elementen. De gemeente heeft met deze partijen een intentie overeenkomst getekend waarbij we gezamenlijk verkennen hoe we een verhuizing mogelijk kunnen maken. Denk aan het verkennen van nieuwbouwmogelijkheden op een andere locatie en het onderzoeken welke investeringen nodig zijn. Dit zijn wel langdurige trajecten. De tijdshorizon voor verplaatsing van een fabriek is al gauw 3 tot 5 jaar. In de nog verdere toekomst is verplaatsing van de twee supermarkten in het gebied ook nodig om ook dat deel van Veldhuis te kunnen herontwikkelen. De eerste gesprekken met de supermarkten hierover zijn gevoerd.

Kayersmolen-Noord

Kayersmolen-Noord is het gebied tussen de Laan van de Mensenrechten, het Kanaal, de Mezenweg en de Kayersdijk. Begin 2019 zijn er gesprekken gestart tussen de gemeente Apeldoorn en een aantal partijen over de ontwikkeling van dit gebied.

De ambitie voor Kayersmolen-Noord is een zogenaamd (hoog)stedelijk woonmilieu. Dat betekent een mix van woningen en appartementen met gebouwen van verschillende hoogtes. De eigenaren/ontwikkelaars van Kayersmolen-Noord hebben samen met het bureau Rijnboutt een gebiedsvisie ontwikkeld met ruim 600 woningen. Het overgrote deel van de appartementen zal vallen in de categorie goedkope of middeldure woning. In de plinten van de bouwblokken komen verschillende functies, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een kinderdagverblijf of een ijssalon. Dit om de levendigheid van de buurt de vergroten. Het monument Condorweg 8 en enkele andere karakteristieke panden worden ingepast in de plannen.

In de visie besteden de ontwikkelaars ook veel aandacht aan een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte, met veel groen en bijvoorbeeld ook daktuinen.

Optimaliseren plannen

Met de ontwikkelaars is de gemeente nog volop in gesprek over het optimaliseren van de plannen. Het toevoegen van een groot aantal woningen genereert bijvoorbeeld ook meer verkeersbewegingen. Dit is een belangrijk punt, ook voor de buurt, en hier is ook veel aandacht voor. De huidige verkeerssituatie en omliggende wegen zullen ook moeten worden aangepast.

Bespreking en inspraakmogelijkheden gemeenteraad

Op 3 juni en 1 juli bespreekt de gemeenteraad de conceptvisies voor Veldhuis en Kayersmolen-Noord. Er is dan ook de mogelijkheid om in te spreken als u dat wilt. Via de link leest u hoe dit werkt en hoe u zich kunt aanmelden.

Meer lezen?

Op de webpagina’s over beide gebiedsontwikkelingen melden we de komende tijd en ook de komende jaren steeds wat de stand van zaken is. Hier leest u meer of vindt u de link naar plekken waar meer informatie staat. Soms zal dat in de toekomst bijvoorbeeld de website van een ontwikkelaar zijn.

Alle informatie over Veldhuis staat op www.apeldoorn.nl/veldhuis en de informatie over Kayersmolen-Noord vindt u via www.apeldoorn.nl/kayersmolennoord

Omgevingsvisie – blik op 2040

Op 10 juni publiceren we de Omgevingsvisie van Apeldoorn en leggen we deze tegelijk ook ‘ter inzage’. De Omgevingsvisie geeft richting aan de ruimtelijke toekomst van Apeldoorn. Wat voor stad willen we in 2040 zijn en wat is daar voor nodig? Uiteraard komt ook de ontwikkeling van de Kanaal- en Spoorzone aan bod in deze visie. We nodigen de komende tijd iedereen van harte uit om te reageren op de Omgevingsvisie. In het laatste kwartaal van dit jaar wordt de Omgevingsvisie vastgesteld in de gemeenteraad.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.