Omgevingswet levert ondanks zorgen nog geen grote problemen op

Foto: ©Maximaal Sales

De Omgevingswet, die op 1 januari inging, levert tot dusver nog geen grote problemen op voor provincies en gemeenten, blijkt uit een rondgang van het ANP. De invoering van de wet werd jaren uitgesteld, onder meer om ICT-problemen. Provincies verwachten wel dat het aantal (complexe) aanvragen onder de wet komende maanden nog toeneemt, waarna pas echt duidelijk wordt of alles goed werkt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in de eerste vijf weken van 2024 27.557 verzoeken ingediend bij het digitale loket, met name voor vergunningen en meldingen. “Het calamiteitenteam heeft nog niet in actie hoeven komen”, aldus een woordvoerder.

Omgevingswet?

De Omgevingswet bundelt tientallen wetten en regelingen, waarmee de ruimtelijke inrichting van Nederland wordt geregeld. Onder de wet moet het makkelijker zijn voor burgers en bedrijven om een vergunning aan te vragen voor uiteenlopende zaken, van een dakkapel tot het onttrekken van grondwater. Dit kan namelijk binnen één digitaal systeem. Vlak voor de invoering uitten meerdere gemeenten en provincies nog zorgen over de achterliggende techniek. De provincie Overijssel tuigde uit voorzorg zelfs een EHBO-team op: Eerste Hulp Bij Omgevingswetproblemen.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

Voor een inwoner van een gemeente betekent de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 is ingegaan, een meer geïntegreerde en flexibele benadering van de fysieke leefomgeving. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten, zoals bouwen, milieu en waterbeheer. Het geeft gemeenten, provincies en waterschappen meer vrijheid om eigen beleid te vormen, afgestemd op lokale behoeften en omstandigheden. Inwoners krijgen hierdoor meer inspraak in en invloed op hun directe leefomgeving. Dit kan gaan over de ontwikkeling van lokale infrastructuur, groenbeheer, en duurzaamheidsinitiatieven. De wet moedigt samenwerking en participatie aan, waardoor inwoners actiever betrokken zijn bij het maken, beoordelen en uitvoeren van omgevingsbeleid.

Rustig

Zo’n anderhalve maand na het ingaan van de wet lijkt het bij provincies rustig. In Gelderland, Limburg en Noord-Holland zijn er in de eerste weken na de invoering van de wet nog geen storingen of bijzonderheden geweest, aldus woordvoerders. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) krijgt eveneens nog geen signalen van problemen. “Technisch werkt het”, zegt ook een woordvoerster van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, “afgezien van een paar incidenten die ook worden opgelost”. Meerdere provincies wijzen er wel op dat nog gewerkt moet worden aan het gebruiksvriendelijker maken van de systemen. Provincies verwachten daarnaast dat het aantal aanvragen nog gaat toenemen, evenals “de complexiteit” ervan, aldus Zuid-Holland, Overijssel, Drenthe en Flevoland.

Te vroeg voor conclusie

Om echte conclusies te kunnen trekken moet “de cyclus van aanvraag en afhandeling” meerdere keren worden doorlopen, zegt een woordvoerder van die laatste provincie. Dat kan nog maanden duren. Overijssel wijst erop dat het aantal nieuwe aanvragen nog beperkt is. Dat lijkt te komen doordat net voor de invoering van de wet juist extra veel aanvragen zijn gedaan. Ook Limburg, Brabant en Friesland zeggen dit. In april komt het ministerie naar verwachting met een analyse van de eerste drie maanden van de wet.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen