Ziek in de bijstand: Een lokaal perspectief op een landelijk probleem

Foto: ©Canva/MAximaal Sales

In Apeldoorn is een belangrijk en gevoelig onderwerp opnieuw aan de orde gesteld door de fractie WijApeldoorn: de problemen van mensen die ziek zijn en afhankelijk van een bijstandsuitkering. Uit een recente discussie blijkt dat deze burgers niet alleen worstelen met hun gezondheid, maar ook met financiële en bureaucratische hindernissen. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen ‘Ziek in de bijstand’ ingediend bij het college van B&W. Benadrukkend dat er meer aandacht moet komen voor deze kwetsbare groep.

Ongelijkheid in ondersteuning via bijstand

Mensen die ziek zijn en een bijstandsuitkering ontvangen, staan vaak op achterstand vergeleken met degenen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Dit verschil in behandeling zorgt voor een grotere armoede onder de chronisch zieken in de bijstand en een gevoel van onrechtvaardigheid. In Apeldoorn, zoals in veel andere gemeenten, ontvangen arbeidsongeschikten in de bijstand niet dezelfde ondersteuning, wat leidt tot een ongelijke strijd tegen hun ziekten en de bijbehorende sociale en financiële problemen.

Acties en aandacht van de gemeente

De fractie WijApeldoorn vraagt zich af of de kloof tussen de behandeling van arbeidsongeschikten met verschillende soorten uitkeringen bekend is bij het gemeentebestuur. Specifiek willen zij weten in hoeverre deze problematiek onder de aandacht is bij de uitvoering van het armoedeactieplan van Apeldoorn. Vragen rond de actuele gegevens over arbeidsongeschikten in de bijstand en de methoden voor dataverzameling en -analyse zijn ook gesteld, met als doel de effectiviteit van bestaande programma’s te beoordelen en waar nodig te verbeteren.

Toekomstige verbeteringen en plannen

De laatste set vragen richt zich op de toekomst: welke specifieke programma’s en maatregelen zijn er momenteel in Apeldoorn om deze groep te ondersteunen? Ook wordt er aandacht gevraagd voor het voorkomen van onbedoelde uitsluiting of stigmatisering. Het is cruciaal dat het beleid rondom arbeidsongeschikten met een bijstandsuitkering herzien en verbeterd wordt. Waarbij belanghebbenden, inclusief de getroffen individuen, actief betrokken worden. Dit onderwerp is niet alleen van belang voor de betrokken individuen en hun families, maar voor de hele gemeenschap. Een samenleving wordt immers niet alleen beoordeeld op haar economische succes, maar ook op hoe zij haar meest kwetsbare burgers ondersteunt. Door aandacht te besteden aan de unieke behoeften van arbeidsongeschikten in de bijstand, kan Apeldoorn een voorbeeld zijn van mededogen en rechtvaardigheid in lokale overheidspraktijken. Het is nu aan het college van B&W om deze vragen te beantwoorden en concrete stappen te zetten richting verbetering.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen