Autogebruik in Apeldoorn zorgt voor discussie en irritatie

jun 24 , 7:28 Nieuws
ontwerp zonder titel 69
De rol van autogebruik in Apeldoorn staat weer ter discussie, wat voor de nodige irritatie zorgt in de lokale politiek. De meningen binnen het gemeentebestuur verschillen over de vraag hoe en wanneer de auto een stap terug moet doen. Dit zorgt voor spanningen en er is een gevoel dat eerdere afspraken over de binnenstad ondermijnd worden. Lokale politici willen vasthouden aan een koers naar een betere binnenstad met minder autoverkeer.

Groei van de stad en minder ruimte voor auto's

Apeldoorn verwacht de komende jaren flink te groeien, met duizenden nieuwe appartementen in het centrum, langs het spoor en langs het kanaal. Dit gebied staat bekend als het BSK-gebied. Om deze groei mogelijk te maken, is er ook een wens voor meer groen in de stad. Dit betekent dat er minder ruimte komt voor auto's dan we gewend zijn. Daarom promoot de gemeente andere vormen van vervoer zoals fietsen, lopen en deelmobiliteit, waaronder deelscooters, deel(bak)fietsen en deelauto's. Ook wordt het lastiger om met de auto dwars door de binnenstad te rijden, met drie geplande 'knips' om doorgaand verkeer tegen te houden. Echter, deze plannen staan onder druk en de knips kunnen er pas komen als het verkeer rond de binnenstad beter doorrijdt. Dit zorgt voor onzekerheid over de geplande invoering.

Verandering in parkeerbeleid

Het nieuwe parkeerbeleid van Apeldoorn bevatte een verplichting voor bouwers om alternatieve mobiliteitsconcepten te bieden. Ontwikkelaars zouden tot 20 procent minder parkeerplekken bij hun nieuwbouwprojecten hoeven aan te leggen als ze zorgen voor deelmobiliteit als alternatief. Dit zou zowel voor projectontwikkelaars als voor de gemeente gunstig zijn. Echter, lokale politieke partijen zoals Lokaal Apeldoorn, VVD, WijApeldoorn en SGP hebben een voorstel ingediend om dit beleid af te zwakken. Zij zijn nog niet overtuigd dat deelvervoer aanslaat in Apeldoorn en wijzen op cijfers die aantonen dat het autobezit sneller toeneemt dan het aantal inwoners. Dit leidt tot zorgen over te grote parkeerdruk en overlast in omliggende buurten als het autogebruik niet wezenlijk daalt.

Ergernis en verdeeldheid in de gemeenteraad

De discussie over autogebruik leidt tot ergernis en verdeeldheid binnen de gemeenteraad. Partijen zoals CDA, GroenLinks en ChristenUnie zijn verbaasd over het voorstel om de verplichting voor deelvervoer te schrappen. Zij vinden het belangrijk om vast te houden aan de plannen voor een groenere binnenstad met minder auto's. Volgens CDA-raadslid Martin Fransen moet de gemeente haar rug recht houden, ondanks de zorgen en uitdagingen die hierbij komen kijken. Het verkeersplan voor de binnenstad is een fundamenteel onderdeel van de omvorming van Apeldoorn en verdient een serieuze bespreking. Op dit moment verdeelt de discussie over autogebruik de gemeenteraad bijna gelijkmatig. Komende weken gaat de discussie verder over hoe het nu verder moet met de geplande 'knips' in de binnenstad.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws . Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.