Wat verandert er in 2016 voor onze kinderen?

dec 29 2015, 11:58 Nieuws
kinderen in een kring
De kinderbijslag gaat omhoog.
Er zijn kleine verhogingen per leeftijdsgroep met 4, 7 en 9 euro. Dus in 2016 ontvangt u:
 • voor 0 tot en met 5 jarigen: € 197,67
 • voor 6 tot en met 11 jarigen: € 240,03
 • voor 12 tot en met 17 jarigen: € 282,39

De kinderopvangtoeslag gaat omhoog.

Hoeveel toeslag u kunt krijgen kunt u hier berekenen.
De belasting gaat uit van het maximale uurtarief van de opvang. Dit zijn ze:
 • kindercentrum: dagopvang € 6,84 en BSO € 6,38
 • gastouderopvang: dagopvang en naschoolse opvang € 5,48
Voor hogere uurtarieven geldt dat, u voor de meerprijs geen toeslag ontvangt. Dus als u voor de BSO op het kindercentrum een uurtarief van € 7,50 betaalt, dan ontvangt u over € 1,12 geen toeslag.

Het kindgebonden budget gaat omhoog.

Hoeveel toeslag u kunt krijgen kunt u hier berekenen.
Als u kinderbijslag ontvangt en de belastingdienst heeft voldoende gegevens om vast te kunnen stellen dat u in aanmerking komt voor de (extra) toeslag, krijgt u vanzelf bericht.
Heeft u geen bericht gehad maar meent u wel recht op deze toeslag te hebben, dan kunt u deze alsnog aanvragen tot 1 september 2017 via de belastingdienst.
Zodra u weet dat er iets in uw situatie wijzigt, bijvoorbeeld door scheiding, bent u verplicht dit binnen 4 weken te melden. Dat kan hier .

Studiekosten zijn minder snel aftrekbaar.

Dit zijn de regels in 2016:
 • studie en studiefinanciering? Geen recht op aftrek.
 • Studie zonder recht op studiefinanciering? Aftrek onder voorwaarden. U kunt ze hier lezen .

De vergoeding voor pleegouders gaat omhoog met enkele dubbeltjes per dag.

Dit zijn de vergoedingen per maand per kind in 2016:
 • 0 tot en met 8 jarigen € 543,- (dag: € 17,84)
 • 9 tot en met 11 jarigen € 549,- (dag: € 18,04)
 • 12 tot en met 15 jarigen € 598,- (dag: € 19,65)
 • 16 en 17 jarigen € 660,- (dag: € 21,69)
 • 18 jarigen en ouder € 667,- (dag: € 21,92)

De ouderbijdrage jeugdhulp wordt afgeschaft.

Omdat is gebleken dat de ouderbijdrage een drempel vormde voor de hulpvraag van ouders voor hun kinderen, is de ouderbijdrage jeugdhulp per 1 januari 2016 afgeschaft. Hulp moet voor alle kinderen toegankelijk zijn.

Lwoo en praktijkonderwijs worden ingepast in het systeem van passend onderwijs.

Dit is leerwegondersteunend: bijlessen, huiswerkbegeleiding en training om bijvoorbeeld beter te leren studeren. Hier hoeft de hoogte van het IQ geen rol te spelen. Ook met een IQ van 120 bijvoorbeeld, kan je toch in aanmerking komen voor Lwoo.
Dit is praktijkonderwijs: onderwijs in vakken van de onderbouw van het voortgezet onderwijs afgestemd op de arbeidsmarkt. Er ligt daarnaast nadruk op het trainen van praktische vaardigheden zoals koken, klusjes, financiën, formulieren invullen, de omgang met anderen, werken.) Van kinderen die deze vorm van scholing ontvangen wordt verwacht dat zij niet in staat zijn een VMBO-diploma te halen. Zij hebben een lager IQ dan gemiddeld.
Voor 2016 waren de Regionale Verwijzingscommissies o.a. verantwoordelijk voor de indicatiestelling voor Lwoo en praktijkonderwijs. Vanaf 1 januari neemt het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs deze taak over. Voor u als ouder verandert er weinig. Uw kind wordt minder heen en weer geslingerd tussen lichte en zware ondersteuning. Meer informatie over deze wijziging vindt u hier .